Pranešimas apie atidarytas / uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2003-06-19 įsakymas Nr. V-176 „Dėl pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Registracijos numeris KM2888

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Bitkoinas – tai atvira, decentralizuota, elektroninė, kriptografinė mokėjimo sistema ir elektroninė arba skaitmeninė valiuta, kuria keičiamasi decentralizuotu tinklu. Bitkoinai yra laikomi specialiose kompiuteriu / mobiliuoju įrenginiu sugeneruojamose asmeninėse „skaitmeninėse“ pinginėse, kurios nėra prilyginamos sąskaitoms, todėl apie juos VMI informuoti nereikia.

Registracijos numeris KM2887

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Šią informaciją galima rasti ir pasitikrinti viešai skelbiamuose Lietuvos banko tvarkomuose sąrašuose, į kuriuos įtraukiamos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių kredito (bankų), mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvoje, bet neįsteigusios filialo, taip pat ES valstybių narių mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininką. Šie sąrašai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje adresu www.lb.lt > Priežiūra > Finansų rinkos dalyviai >Kredito ir mokėjimų rinka >...> toliau turi būti atitinkamai pasirenkama kokio tipo įstaiga domina, pavyzdžiui:  jeigu kredito, tuomet pasirinkti > Bankai (iš kredito įstaigos kategorijos pasirinkti) > ES bankai veikiantys Lietuvos Respublikoje neįsisteigus filialo>; - jeigu ES valstybių narių mokėjimo įstaigos (iš kategorijos pasirinkti) > ES valstybių narių mokėjimo įstaigos > ES valstybės narės mokėjimo įstaigos teikiamos paslaugos neįsteigusios Lietuvos Respublikoje filialo arba per tarpininką>; - jeigu ES valstybių narių elektroninių pinigų įstaigos > ES valstybių narių elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsisteigus filialo ar per tarpininką>.

Registracijos numeris KM2886

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Pranešimo (forma FR0526) 16 laukelyje turi būti nurodytas unikalusis identifikatorius, t. y. raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Įstaigos suteikia asmeniui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas asmuo ir (arba) jo sąskaita. Pavyzdžiui, jeigu atidaroma PAYPAL paskyra, tokiu atveju 16 laukelyje turėtų būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas, jungiantis prie PAYPAL paskyros, t. y., [email protected], jeigu SKRILL paskyra, raidžių ir skaičių derinys, t. y., ID2222222222.

Registracijos numeris KM2885

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Pranešimo (forma FR0526) teikti nereikia apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as): kurios, susikuriant paskyras, yra naudojamos tik žaidimams ir / arba tik azartiniams lošimams žaisti elektroninėje erdvėje. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas susikūrė PAYPAL paskyrą ir ją naudoja tik žaidimams elektroninėje erdvėje žaisti, tuomet VMI informuoti apie tokią paskyrą nereikia. Tačiau, jei ta pati PAYPAL paskyra yra naudojama ir pirkiniams įsigyti ar kitoms operacijoms atlikti, ir per kalendorinius metus apyvarta (įplaukos) toje paskyroje viršija 15 000 eurų ribą, apie tokią paskyrą reikia pranešti iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais buvo viršytas 15 000 eurų apyvartos (įplaukų) dydis, gegužės 1 d.

Registracijos numeris KM2884

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Pranešimo (forma FR0526) teikti nereikia apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as), pavyzdžiui, apie parduotuvių, kuro, narystės, viešojo transporto korteles ir kt., kuriose yra laikoma piniginė vertė, o pačios kortelės skirtos konkretiems poreikiams, kurių naudojimas yra ribotas, nes jos suteikia galimybę priemonės turėtojui įsigyti prekes arba paslaugas tik tos priemonės leidėjo patalpose arba ribotame paslaugų teikėjų tinkle pagal tiesioginį komercinį susitarimą su profesionaliu leidėju arba jos gali būti naudojamos tik riboto asortimento prekėms arba paslaugoms įsigyti.

Registracijos numeris KM2883

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Pranešimo (forma FR0526) 11 laukelyje turi būti nurodoma sąskaitos atidarymo data. Jei tiksli sąskaitos atidarymo data nėra žinoma, galima nurodyti bet kokią datą, tų kalendorinių metų, kuriais buvo atidaryta sąskaita. Pavyzdžiui, jei gyventojas atidarė sąskaitą 2015 metais, tokiu atveju pranešimo (forma FR0526) 11 laukelyje gali nurodyti 2015 metų sausio 1 dieną.

Registracijos numeris KM2882

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Prievolė informuoti VMI, atsiranda tiems gyventojams, kurie atitinka visas žemiau išvardintas sąlygas:

 1. Yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, ir;
 2. yra atidarę arba uždarę bet kokios rūšies sąskaitą (-as) Įstaigoje, ir;
 3. kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų.

Registracijos numeris KM2881

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Tokiu atveju pildomas Pranešimo (forma FR0526) 16 laukelis, jame nurodant unikalųjį identifikatorių, t. y. raidžių, skaičių ar simbolių derinį, kurį Įstaigos suteikia asmeniui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas asmuo ir (arba) jo sąskaita. Šiuo atveju 16 laukelyje turėtų būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas, jungiantis prie PAYPAL paskyros.

Registracijos numeris KM2880

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Kadangi PAYPAL yra prekinis ženklas, priklausantis Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigtai įmonei PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. & CIE, S.C.A., turinčiai banko licenciją, kuri prilyginama kredito įstaigai, apie tokią paskyrą reikia informuoti tokiu atveju, jeigu toje įstaigoje atidarytoje sąskaitoje metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis nei 15 000 eurų.

Registracijos numeris KM2879

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Prievolė informuoti VMI atsiranda tokiu atveju, kai toje pačioje užsienio kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos. Jeigu gyventojas atidarė sąskaitą, kurioje atliko, pavyzdžiui, tik vieną operaciją ir jo sąskaitoje metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus buvo mažesnis nei 15 000 eurų, apie tokią sąskaitą jam VMI informuoti nereikia.

Registracijos numeris KM2878

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

„Paysera LT“ yra Lietuvoje įsteigta licencijuota elektroninių pinigų įstaiga. Apie šioje Lietuvoje įsteigtoje įstaigoje turimas sąskaitas VMI informuoti nereikia.

Registracijos numeris KM2877

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Informuoti privalu tik apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose (toliau – Įstaigos) atidarytas arba uždarytas visų rūšių sąskaitas, kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų.

Registracijos numeris KM1198

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Aspektas

Komentaras

Iki kada juridiniai asmenys turi pateikti informaciją apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas?

Juridiniai asmenys (įmonės) apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose (toliau – Įstaigos) privalo pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo arba uždarymo dienos.

Elektroninių pinigų įstaiga – tai akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kuriai išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija ar elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija, kuria suteikiama teisė leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje ir / ar kitose valstybėse narėse (Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 2 straipsnis).

Kokią formą gali naudoti juridiniai asmenys ir kokie duomenys nurodomi?

Juridiniai asmenys, VMI teikdami informaciją apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės Įstaigose, gali naudoti FR0526 formą arba gali VMI pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodomi tokie duomenys:

 • juridinio asmens kodas;

 • juridinio asmens pavadinimas;

 • valstybė;

 • valiuta;

 • sąskaitos atidarymo ir / arba uždarymo data;

 • užsienio valstybės Įstaigos, kurioje atidaryta ir / arba uždaryta sąskaita, S. W. I. F. T. kodas (BIC), jeigu jo neturi — kitas kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos kodas, pavadinimas, sąskaitos (-ų) numeris (-iai).

Kuriais atvejais ir iki kada fiziniai asmenys turi teikti informaciją apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas?

Prievolė informuoti VMI ir pateikti FR0526 formą, iki kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais buvo viršytas 15 000 Eur apyvartos (įplaukų) dydis, gegužės 1 d. atsiranda tiems gyventojams, kurie atitinka visas žemiau išvardintas sąlygas:

 1. yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, ir

 2. yra atidarę arba uždarę bet kokios rūšies sąskaitą (-as) užsienio valstybių Įstaigoje, ir

 3. kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 Eur.

Gyventojams, kurie neatitinka, aukščiau išvardintų sąlygų, VMI informuoti apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas nereikia, tačiau VMI pareikalavus Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, pavyzdžiui, patikrinimo metu, informacija turi būti pateikiama.

Ataskaitiniu laikotarpiu yra laikomi kalendoriniai metai. Tuo atveju, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas pagal GPMĮ nuostatas turi teisę neteikti metinės pajamų deklaracijos arba pranešimo FR0526 nepateikė kartu su metine pajamų deklaracija, jis VMI jį turi pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 d.

Gyventojas, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ nuostatas, metinę pajamų deklaraciją už kalendorinius metus, kuriais atvyko į Lietuvą, turi pateikti ne vėliau kaip iki kitų po atvykimo kalendorinių metų gruodžio 31 d. kartu pateikdamas ir užpildytą pranešimą FR0526.

Kokiais būdais gali būti pateiktas pranešimas?

Pranešimas teikiamas elektroniniu būdu per EDS.

Pranešimas tikslinamas asmens iniciatyva ir / ar pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą.

Pranešimas, kuriame nurodyti ne visi duomenys arba nurodyti klaidingi, turi būti patikslintas per 10 dienų nuo asmeniui išsiųsto pranešimo gavimo dienos, pateikiant mokesčių administratoriui iš naujo teisingai užpildytą Pranešimą su visomis tais metais atidarytomis ir / ar uždarytomis sąskaitomis.

Teises aktai