Registracijos numeris KM0225

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)

Kas išgabena prekes iš ES teritorijos?

Sąlygos 0 proc. PVM tarifo taikymui

Tiekėjas

 1. Tiekiamos prekės išgabenamos iš ES teritorijos; ir

 2. Prekes išgabena prekių tiekėjas ar jo užsakymu kitas asmuo.

Pirkėjas

 1. Tiekiamos prekės išgabenamos iš ES teritorijos; ir

 2. Prekes išgabena prekių pirkėjas ar jo užsakymu kitas asmuo; ir

 3. Prekių pirkėjas yra įsikūręs už Lietuvos ribų ir Lietuvoje neturi padalinio.

Ši nuostata netaikoma, kai pirkėjas už ES ribų išgabena įrangą, atsargines dalis ar atsargas, kurie skirti asmeniniams poreikiams naudojamiems laivams, orlaiviams ir kitoms asmeniniams poreikiams naudojamoms transporto priemonėms. Šių prekių tiekimas apmokestinamas taikant toms prekėms nustatytą PVM tarifą (išskyrus atvejus, kai 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas PVMĮ 42 str. nustatyta tvarka, t. y. jei prekių pirkėjas yra užsienio keleivis ir išgabena prekes asmeniniame bagaže iš ES teritorijos, 0 proc. PVM tarifas tokiam prekių tiekimui taikomas PVMĮ 42 str. nustatyta tvarka, sugrąžinant PVM užsienio keleiviui).

Kai prekių tiekimui yra taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVMĮ 41 str. nuostatas, prekių apmokestinamoji vertė deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 17 laukelyje „Prekių eksportas (0 proc.)“.

Tačiau 0 proc. PVM tarifo taikymas nėra siejamas:

 • su tuo, kas eksporto deklaracijoje yra nurodytas kaip prekių eksportuotojas;

 • su tuo, kas trečiojoje valstybėje yra tiekiamų prekių importuotojas;

 • su tuo, ar prekių importuotojas ir jų gavėjas, nurodytas eksporto deklaracijoje, yra tas pats asmuo;

 • su tuo, ar tiekiamas prekes trečiojoje valstybėje importuojantis ar gaunantis asmuo (jei gavėjas nesutampa su importuotoju) yra tas pats asmuo, kuris prekes įsigijo iš tiekėjo;

 • su tuo, ar prekes gaunantis asmuo yra įsikūręs toje valstybėje, į kurią prekės yra gabenamos.

Atkreipiamas dėmesys, kad 0 proc. PVM tarifas prekių tiekimui yra taikomas tik išgabenant prekes iš ES teritorijos ir turint tokį išgabenimą patvirtinančius įrodymus, tačiau neatsižvelgiama į tai, kurioje ES valstybėje narėje yra pradėta taikyti eksporto procedūra.

Tais atvejais, kai šalies teritorijoje įsikūręs asmuo parduoda prekes kitam šalies teritorijoje įsikūrusiam asmeniui, o prekes išgabena ne pardavėjas ar jo užsakymu kitas asmuo, o pats pirkėjas ar jo užsakymu kitas asmuo, tokiam prekių tiekimui taikyti 0 proc. PVM tarifą dėl to, kad prekės yra eksportuojamos, nėra pagrindo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0220

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)

Įrodymu, kad prekės yra išgabentos iš ES teritorijos ribų, gali būti (nėra privaloma turėti visus išvardintus dokumentus, svarbu, kad PVM mokėtojo turimi dokumentai aiškiai įrodytų, kad prekės buvo išgabentos iš ES teritorijos ir būtų galima identifikuoti išgabentas Lietuvos tiekėjo patiektas prekes):

 1. užsienio valstybės (ne ES valstybės narės) įformintas muitinės ar kitos kompetentingos valstybės institucijos dokumentas (ar tos įstaigos patvirtinta dokumento kopija), liudijantis, kad iš ES teritorijos ribų išgabentoms prekėms toje užsienio valstybėje buvo įforminta muitinės procedūra ar kitas muitinės sankcionuotas veiksmas. Šiame dokumente turi būti informacija, kuri leistų identifikuoti iš ES teritorijos išgabentas prekes;

 2. užsienio valstybės (ne ES valstybės narės) muitinės ar kitos kompetentingos institucijos išduotas laisvos formos patvirtinimas apie prekių įvežimą į tos užsienio valstybės teritoriją;

 3. prekių gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo, atsakingo už prekių pristatymą gavėjui);

 4. užsakymai ir / ar kita korespondencija;

 5. vidinė įmonės korespondencija;

 6. PVM sąskaitos faktūros;

 7. prekių pakavimo dokumentai;

 8. draudimo dokumentai;

 9. prekių pirkimo – pardavimo sutartys;

 10. pirkėjo apmokėjimo dokumentai;

 11. pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos;

 12. kiti papildomi dokumentai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0211

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)

Kai Lietuvos PVM mokėtojai trečiųjų valstybių (trečiųjų teritorijų) apmokestinamiesiems asmenims pagal sudarytas su jais dvišales ar trišales, ar kitas sutartis tiekia (parduoda) Lietuvoje kilnojamuosius daiktus, kurie perduodami užsienio apmokestinamojo asmens – pirkėjo – nurodymu kitiems Lietuvos PVM mokėtojams, sudariusiems sutartis su minėtu trečiosios valstybės asmeniu teikti šių kilnojamųjų daiktų aptarnavimo, apdirbimo, perdirbimo paslaugas, o po paslaugų atlikimo daiktai jų tiekėjo, už šalies teritorijos ribų įsikūrusio pirkėjo ar bet kurio iš jų užsakymu kito asmens išvežami už ES ribų, tai šie kilnojamieji daiktai tiekiami, taikant 0 proc. dydžio PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0218

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)

Tiekiamos prekės apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, jeigu jas pirkėjas, įsikūręs už šalies teritorijos ribų ir neturintis šalies teritorijoje padalinio, ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš ES teritorijos.

Todėl jeigu Lietuvos įmonė parduoda prekes kitos valstybės narės PVM mokėtojui, neįsikūrusiam Lietuvoje bei neturinčiam Lietuvoje padalinio, ir parduotos prekės šio pirkėjo arba jo užsakymu kito asmens išgabenamos iš ES teritorijos (įskaitant ir laikiną prekių išvežimą iš ES teritorijos apdirbimui, kai po apdirbimo prekės bus grąžintos į prekių pirkėjo valstybę narę), tai Lietuvos įmonė tiekiamoms prekėms turi teisę taikyti 0 proc. PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0227

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)

Prekių, kurios nėra tiekiamos (t. y. prekėmis ir toliau disponuoja tas pats asmuo), vertė PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaruojama.

Tokiu atveju eksporto muitinės procedūros įforminimui pateikiamas laisvos formos dokumentas (sąskaita proforma).

Teises aktai

Kas sudaro ES teritoriją?

KM0203
2018-11-22

Registracijos numeris KM0203

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)

ES teritoriją apmokestinimo PVM tikslais sudaro:

 • Airija;
 • Austrijos Respublika;
 • Belgijos Karalystė;
 • Bulgarijos Respublika;
 • Danijos Karalystė;
 • Estijos Respublika;
 • Graikijos Respublika;
 • Ispanijos Karalystė;
 • Italijos Respublika;
 • Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;
 • Čekijos Respublika;
 • Kipro Respublika;
 • Latvijos Respublika;
 • Lenkijos Respublika;
 • Lietuvos Respublika;
 • Liuksemburgo Didžioji Hercogystė;
 • Maltos Respublika;
 • Nyderlandų Karalystė;
 • Portugalijos Respublika;
 • Rumunijos Respublika;
 • Prancūzijos Respublika;
 • Slovakijos Respublika;
 • Slovėnijos Respublika;
 • Suomijos Respublika;
 • Švedijos Karalystė;
 • Vengrijos Respublika;
 • Vokietijos Federacinė Respublika.

Meno saloje sudaryti ar skirti sandoriai laikomi sudarytais ar skirtais sandoriais Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, t. y., Meno sala PVMĮ taikymo tikslais laikoma Jungtinės Karalystės teritorija.

Monako Kunigaikštystėje sudaryti ar skirti sandoriai laikomi sudarytais ar skirtais sandoriais Prancūzijos Respublikoje, t. y., Monako Kunigaikštystės teritorija PVMĮ taikymo tikslais laikoma Prancūzijos teritorija.

Valstybių narių teritorijos, kurios nelaikomos ES teritorija PVM apmokestinimo prasme:

 • Helgolando sala (Vokietijos Federacinė Respublika);
 • Biuzingeno teritorija (Vokietijos Federacinė Respublika);
 • Seuta (Ispanijos Karalystė);
 • Melilija (Ispanijos Karalystė);
 • Kanarų salos (Ispanijos Karalystė);
 • Livinjas (Italijos Respublika);
 • Kampjonė (Italijos Respublika);
 • Lugano ežero Italijos teritoriniai vandenys (Italijos Respublika);
 • Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OJ C 326, 26.10. 2012) 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje nurodytos Prancūzijos teritorijos;
 • Atono kalnas (Graikijos Respublika);
 • Alandų salos (Suomijos Respublika);
 • Normandijos salos (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė).

Teises aktai