Prizai

Prizas, laimėjimas – sporto varžybų, konkursų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra gauti prizai ir laimėjimai (kai laimėtojas nustatomas pagal sėkmės principą arba pagal tam tikrų nustatytų sąlygų įvykdymą).

Registracijos numeris KM1016

Ši informacija skelbiama:
Prizai

Išsamią informaciją prizų apmokestinimo ir deklaravimo tvarką rasite lentelėje:

Prizų apmokestinimas ir deklaravimas 

Pažymėta, kad lentelė yra skirta iš darbdavio ir ne darbdavio gautiems prizams, išskyrus sporto varžybų prizus, kuriuos įsteigia ir skiria olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1020

Ši informacija skelbiama:
Prizai

Šie ne iš darbdavio sporto varžybų prizai pajamų mokesčiu neapmokestinami:

  1. sporto varžybų prizai, kuriuos įsteigia ir skiria olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos. Tokie prizai neapmokestinami neatsižvelgiant į jų vertę ir į tai, ar jie gauti pinigais, ar natūra;

  2. sporto varžybų metu gyventojo pinigais ar natūra gauti prizai, jeigu kiekvieno jų vertė nėra didesnė kaip 200 Eur (iki 2014-12-31 - 700 Lt) ir jeigu jie iš to paties asmens gaunami ne daugiau kaip šešis kartus per mokestinį laikotarpį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1018

Ši informacija skelbiama:
Prizai

Darbuotojo šeimos nariui darbdavio įteiktas prizas (pinigais ar natūra) pripažįstamas gyventojo, susijusio su pajamų natūra davėju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (t. y. darbuotojo) pajamomis. 

Nuo 2018-01-01 neapmokestinama iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, neviršijanti 200 eurų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1024

Ši informacija skelbiama:
Prizai

Kai prizą gyventojas gauna iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto, veikiančio per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo, veikiančio per nuolatinę bazę Lietuvoje, mokestį nuo jų apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo jį teikiantis asmuo, nes šios pajamos priskyriamos A klasės pajamoms.

Pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo prizo, jo davėjas privalo sumokėti į biudžetą:

  • iki to paties mėnesio 15 dienos, – kai prizai, dovanos ar laimėjimai išmokėti iki to mėnesio 15 dienos,

  • iki to paties mėnesio paskutinės dienos, – kai prizai, dovanos ar laimėjimai išmokėti po to mėnesio 15 dienos.

Kai prizą gyventojas gauna iš užsienio vieneto ar veikiančio ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo, veikiančio ne per nuolatinę bazę Lietuvoje, pajamų mokestį turi sumokėti pats gyventojas, nes šios pajamos priskiriamos B klasės pajamoms.

Tokiu atveju pajamų mokestį turi sumokėti pats gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, kurį prizas buvo gautas, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1021

Ši informacija skelbiama:
Prizai

Siekiant nustatyti pajamų mokesčio prievoles, natūra gautų prizų vertė nustatoma pagal tikrąją rinkos kainą tų prizų gavimo metu.

Tikroji rinkos kaina – tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaityti nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimai.

Natūra teikiamo prizo apskaičiuota tikroji rinkos kaina turi būti lygi tokio paties tuo pat metu perkamo ir parduodamo daikto / paslaugos kainai, dėl kurios susitartų nepriklausomi asmenys (pirkėjas ir pardavėjas).

Jeigu pagal tikrąją rinkos kainą nustatyti prizo vertės nėra galimybių (pavyzdžiui, tokio rinkoje nėra), prizo vertė prilyginama jį teikusio asmens patirtoms išlaidoms šiam daiktui pagaminti ar įsigyti.

Tikrąją rinkos kainą apskaičiuoti privalo prizo ar laimėjimo davėjas, kai apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį privalo mokestį išskaičiuojantis asmuo (pavyzdžiui, Lietuvos įmonė). Kai prizą, laimėjimą natūra teikiantis asmuo nėra įpareigotas apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokesčio, natūra gauto prizo, laimėjimo tikrąją rinkos kainą apskaičiuoti privalo pats jį gavęs gyventojas (pavyzdžiui, dovanų iš kitų gyventojų gavęs gyventojas).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1022

Ši informacija skelbiama:
Prizai

Prizo gavimo momentu laikomas momentas, kada prizas (pinigais ar natūra) teikiamas, jeigu jis yra priskirtas pajamoms, mokestį nuo kurių išskaičiuoti privalo jį teikiantis asmuo (pavyzdžiui, kai laimėjimą išmoka Lietuvos įmonė).

Jei prizas priskiriamas pajamoms, mokestį nuo kurių sumokėti privalo pats gyventojas (pavyzdžiui, kai prizą įteikia užsienio valstybės įmonė), jo gavimo metu laikoma data, kai jis faktiškai gaunamas.

Teises aktai