PVM grąžinimas užsienio keleiviams

Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 899, nustato, jog tarpininkas, kurio paslaugomis gali naudotis prekybininkas, grąžinantis PVM užsienio keleiviams, turi teisę naudoti savo sukurtą PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos formą, jei ši forma buvo suderinta su Valstybine mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentu.

Šiuo metu savo sukurtas formas nustatyta tvarka yra suderinę šie PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkai:

  1. UAB „Global Blue Lietuva". Šio tarpininko suderintos formos: GB Tax Free
  2. UAB „Novata". Šio tarpininko suderintos formos: Forma F1, Forma F2F1 ir F2 antra pusė
  3. UAB „Digital Tax Free“. Šio tarpininko suderintos formos: Digital Tax Free formos

 

Informuojame, kad siekiant sklandaus ir kokybiško perėjimo prie skaitmeninio PVM grąžinimo užsienio keleiviams proceso buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo. 

Šiuo pakeitimu iki 2022 m. spalio 1 d. prekybininkai turi teisę, nesinaudodami elektroninių duomenų tvarkymo sistema, užpildyti keleiviui VMI prie FM  nustatytos formos PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaraciją (formą FR0420). Jeigu prekybininkas naudojasi tarpininko paslaugomis, užsienio keleiviui vietoj deklaracijos gali būti išduodamas kitas dokumentas, kurio forma suderinta su VMI prie FM ir Muitinės departamentu.

Aukščiau nurodytu atveju prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos tokiuose dokumentuose turi būti patvirtintas Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės muitinės pareigūno ant tokių dokumentų uždėta žyma.
 

 

Specifikacija

XSD schema:

TFCountryTypes_v1.00

TFDeclaration_v1.01

TFSimpleTypes_v1.03

TFVATRefundforForeignTravelerTR_v1.04

WSDL versija v1.04:

RefundforForeignTravelerTR

TFCountryTypes

TFDeclaration

TFSimpleTypes

 

QR kodo specifikacija