PVM grąžinimas užsienio keleiviams

Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 899, nustato, jog tarpininkas, kurio paslaugomis gali naudotis prekybininkas, grąžinantis PVM užsienio keleiviams, turi teisę naudoti savo sukurtą PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos formą, jei ši forma buvo suderinta su Valstybine mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentu.

Šiuo metu savo sukurtas formas nustatyta tvarka yra suderinę šie PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkai:

TAXFREESHOPPING.LT. Šio tarpininko suderinta forma. Popierinė forma gali būti naudojama tik tada, kai pirkėjas įsigyja ne daugiau nei 3 skirtingas prekes.

UAB „Global Blue Lietuva". Šio tarpininko suderintos formos: LIT S 0311LT_A4PLAIN_NS_1101forma-kvitas.

UAB „Novata". Šio tarpininko suderintos formos: F1F2F1 ir F2 antra pusėF3.