Standartinis 21 proc. PVM tarifas (19 str.)

Standartinis 21 proc. PVM tarifas taikomas prekių tiekimo bei įsigijimo iš kitos ES valstybės narės, prekių importo ir paslaugų teikimo atvejais, išskyrus atvejus, kai yra taikomi lengvatiniai (5 arba 9 proc.) PVM tarifai, 0 proc. PVM tarifas arba prekės / paslaugos yra neapmokestinamos PVM.

Registracijos numeris KM0157

Ši informacija skelbiama:
Standartinis 21 proc. PVM tarifas (19 str.)

Laikraščių, knygų ir pan. elektroninių versijų prenumerata PVM prasme laikoma elektroninių paslaugų teikimu. Elektroninių paslaugų teikimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas, todėl tokios šalies teritorijoje suteiktos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

Kai sandorį sudaro keletas elementų (nurodytuoju atveju prekė ir paslauga), tai PVM tarifas taikomas pagal tai, dėl kokio objekto (prekės tiekimo ar paslaugos teikimo) sudaromas sandoris. Jei teikiama paslauga neturi atskiro savarankiško tikslo, tačiau padaro prekės tiekimą patrauklesnį vartotojui, tai laikoma, kad įvyko prekės tiekimo sandoris, kuris apmokestinamas taikant prekių tiekimui nustatytą PVM tarifą, ir priešingai – jeigu tiekiama prekė neturi atskiro savarankiško tikslo, o padaro patrauklesnį paslaugų teikimą, tai laikoma, kad įvyko paslaugų teikimo sandoris, kuris apmokestinamas taikant paslaugų teikimui nustatytą PVM tarifą.

Galioja iki 2018-12-31

Vadinasi, prenumeratos komplektas (spausdinta + elektroninė laikraščio forma) galėtų būti apmokestinamas taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, jeigu klientas neturi galimybės pasirinkti įsigyti paslaugą (elektroninę formą) už atskirą ar papildomą atlygį, o pagrindinis sandorio elementas yra prekių (spausdinto leidinio) tiekimas.

Jei klientui yra galimybė gauti prekę, o paslaugą įsigyti už papildomą atlygį, tai tokia paslauga laikoma savarankiška ir apmokestinama atskirai, neatsižvelgiant į tai, kad nurodoma viena komplekto kaina. Todėl kai tiekiamas prenumeratos komplektas (spausdintas laikraštis ir už papildomą kainą – elektroninė laikraščio forma), tai 9 proc. lengvatinis PVM tarifas taikomas spausdintai laikraščio prenumeratai, o elektroninė laikraščio prenumerata apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0156

Ši informacija skelbiama:
Standartinis 21 proc. PVM tarifas (19 str.)

Maisto produktai (įskaitant mėsą, paukštieną, žuvį, vaisius, daržoves) ir / ar jų tiekimo paslaugos yra apmokestinamos standartiniu PVM tarifu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0154

Ši informacija skelbiama:
Standartinis 21 proc. PVM tarifas (19 str.)

Visų rūšių meno ir kultūros renginių, įskaitant mugių, parodų, cirko renginius, taip pat muziejų, pramogų parkų, zoologijos ir botanikos sodų lankymas (išskyrus atvejus, kai juos organizuoja pelno nesiekiantys vienetai), taip pat sporto renginių lankymas yra apmokestinamas taikant standartinį PVM tarifą.

Teises aktai