TIES (Tax Information Exchange SubSystem)

Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemė (angl. Tax Information Exchange SubSystem, TIES) yra skirta duomenų rinkinių pateikimui.

TIES autentifikavimo sprendimas yra integruotas su Mano VMI, t. y. finansų įstaigos vadovas (ar jam prilygintas asmuo) per Mano VMI turi įgaliotam atstovui suteikti teises teikti duomenų grupes ir naudotis TIES teikiamomis el. paslaugomis Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portale

TIES duomenų teikimo sąsajos aprašą rasite čia.

TIES naudotojo instrukciją rasite čia.

Informaciją apie teisės atlikti veiksmus TIES portale suteikimą rasite čia.

Daugiau informacijos apie duomenų teikimą TIES galite rasti čia.

Registracijos numeris KM2493

Ši informacija skelbiama:
TIES (Tax Information Exchange SubSystem)

Prieš pradedant teikti duomenis pagal Mokesčių administravimo įstatymo  55 straipsnį bei pagal Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015 m. lapkričio 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-102, finansų įstaigos vadovas (ar jam prilygintas asmuo) per Mano VMI turi  įgaliotam atstovui suteikti teises dirbti Mokesčių  ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portale TIES.

Teisės yra tokios:

Peržiūros teisės

Duomenų teikimo teises

Duomenų rinkinys

Paaiškinimas

Peržiūrėti MAI55-SLIK teikimus

Teikti MAI55-SLIK duomenis

MAI55-SLIK duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. likučius, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.

Peržiūrėti MAI55-SKIS teikimus

Teikti MAI55-SKIS duomenis

MAI55-SKIS duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie skolinius įsipareigojimus, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.

Peržiūrėti MAI55-SIPL teikimus

Teikti MAI55-SIPL duomenis

MAI55-SIPL duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.

Peržiūrėti CRS-DAC2-LT teikimus

Teikti  CRS-DAC2-LT duomenis

CRS-DAC2_LT duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie praneštinus asmenis ir su jais susijusių finansinių sąskaitų duomenis, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal pagal informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015 m. lapkričio 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-102.

 

Rekomenduojama pažymėti visas teise, jei  tam neprieštarauja finansų įstaigos procesai.

Atkreipiame dėmesį, kad suteiktos teisės bus aktyvuotos tik kitą dieną –  įvykus duomenų sinchronizacijai.

Teikiantysis duomenų rinkinius taip pat turi turėti teisę administruoti viešuosius raktus, reikalingus koduoti duomenis ir autorizuotis TIES – Išorinis naudotojas, skirtas tvarkyti viešuosius raktus.

Teisę administruoti viešuosius raktus turi turėti ir tų finansinių įstaigų, kurios duomenis teiks naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. WebService), atstovai. Viešieji raktai, pateikti e. paštu, nebus registruojami.

 Prieš pradėdami duomenų teikimo procesą duomenų teikėjų atstovai TIES portalo sertifikatų administravimo srityje (meniu punktas – Viešieji raktai ) turi užregistruoti teikėjo sistemos viešą raktą, kuris bus naudojamas autentifikuojant teikėjo sistemą VMI duomenų teikimo platformoje bei atrakinant ir patikrinant atsiųstą duomenų paketą.

VMI viešąjį raktą taip pat galima atsisiųsti iš VMI TIES portalo.

Daugiau informacijos galima rasti savitarnos portale TIES paspaudus nuorodą Pagalba.

Duomenų paruošimo dokumentacija yra pateikiama čia.

Registracijos numeris KM2494

Ši informacija skelbiama:
TIES (Tax Information Exchange SubSystem)

Savitarnos portale TIES finansų įstaigos įgaliotas atstovas, prisijungęs per Mano VMI ir turintis ten suteiktas atitinkamas teises, galės atlikti tokius veiksmus:

  • užregistruoti savo viešąjį raktą, peržiūrėti, kokie viešieji raktai buvo registruoti;

  • peržiūrėti ir atsisiųsti VMI viešuosius raktus;

  • peržiūrėti pateiktus duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, iš duomenis apdorojusios sistemos gautą atsakymo paketą, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek gautą atsakymo paketą;

  • įkelti ir pateikti paruoštą duomenų paketą;

  • peržiūrėti bandomajam testavimui pateiktus finansų įstaigos testinius duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek sugeneruotą atsakymo paketą;

  • įkelti ir pateikti paruoštą testinį (bandomąjį) duomenų paketą, pagal šiuo metu testuojamas duomenų teikimo schemas.

Finansų įstaigos atstovai, integruojantys sistemas, gali bandyti pateikti duomenis per gamybinėje aplinkoje publikuotas žiniatinklio Demo (testavimo) paslaugas visą laiką. Portale teikti testinius failus galima prisijungus prie gamybinės portalo aplinkos per testavimui skirtas portalo funkcijas.

Daugiau informacijos techninėje dokumentacijoje https://www.vmi.lt/evmi/duomenu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos?inheritRedirect=true

Registracijos numeris KM2495

Ši informacija skelbiama:
TIES (Tax Information Exchange SubSystem)

Finansų įstaigos VMI turi teikti duomenų rinkinius: duomenis apie sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 55 straipsniu.

Duomenys teikiami dviem būdais:

  • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikalavimus parengtas duomenų paketas XML formatu. Detalūs duomenų rinkmenų struktūrų ir reikalavimų aprašymai pateikti VMI prie FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105 patvirtintų taisyklių prieduose;

  • finansų įstaigos, kurios neturi galimybių teikti duomenų naudojantis žiniatinklio paslauga, duomenis gali teikti prisijungę prie savitarnos portalo Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio TIES.

Teises aktai