Duomenų, teikiamų XML formatu, rinkinių specifikacijos

Duomenys, teikiami XML rinkmena (angl. Extensible Markup Language), leidžia VMI ir duomenis teikiančiam asmeniui užtikrinti lengvesnį keitimąsi duomenimis tarp skirtingo tipo sistemų.

XML formatu VMI gali būti teikiami tokie duomenys:

 • Asmens sąskaitų likučiai, metinių sąskaitų įplaukos ir skoliniai įsipareigojimai            

Teisės aktai
XML pranešimų aprašymas

 • Asmens sąskaitų likučiai, teikiami pagal tarptautinius įsipareigojimus

Teisės aktai

 • Pagal Bendrą tarptautinį duomenų teikimo standartą (CRS) ir Tarybos direktyvą 2014/107/ES (DAC2) rinkinių teikiamų

XML pranešimais aprašymas (versija nuo 2021-01-01)

 • Pagal Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimą (FATCA) rinkinių teikiamų

XML pranešimais aprašymas

 • Asmens individualios veiklos apskaitos, vykdomos nuotoliniu būdu per elektronines apskaitos sistemas, duomenys

XML pranešimo aprašymas

 • Asmeniui išmokėtos palūkanas          

XML pranešimo aprašymas

 • Asmeniui išmokėtos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo išmokos

XML pranešimo aprašymas

 • Asmeniui išmokėtos gyvybės draudimo išmokas

XML pranešimo aprašymas

 • Tarptautinių įmonių grupių ataskaitos pagal CbC mainų reikalavimus ir Tarybos direktyvą 2016/881/ES (DAC4)

Teisės aktai
XML pranešimo aprašymas

 • Praneštini tarpvalstybiniai susitarimai pagal Tarybos direktyvą (ES) 2018/822 (DAC6)

Teisės aktai
Kita aktuali informacija

XML pranešimo aprašymas

 • UAB "Mobilieji mokėjimai" teikiami duomenys apie arbatpinigius (MoQ)

XML pranešimo aprašymas

 • Tarpininkų teikiami duomenys apie gyventojų pajamas

Teisės aktai
XML pranešimo aprašymas

 • Finansų rinkos dalyvių teikiami duomenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus (paskelbta 2020-09-01)

Teisės aktai
XML pranešimo aprašymas

 • Informacija apie platformose vykdomas veiklas pagal Tarybos direktyvą 2021/514/ES (DAC 7)

           Teisės aktai
           XML pranešimo aprašymas

 • Duomenys apie tarptautines mokėjimo operacijas pagal Tarybos direktyvą 2020/284/ES (CESOP)

           Teisės aktai

XML pranešimo aprašymas

Išvardinti duomenys gali būti teikiami dviem būdais:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. WebService), pateikiant pagal reikalavimus parengtą duomenų paketą su XML formato failu;
 • kai nėra galimybės duomenų teikti naudojantis žiniatinklio paslauga, paketą su XML formato failu galima pateikti prisijungus prie Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio TIES savitarnos portalo adresu https://www.vmi.lt/ties/.

Kita aktuali informacija:

Teisės atlikti veiksmus TIES portale suteikiamos Mano VMI portale.

Savitarnos portalo TIES vartotojo instrukcija

Per savitarnos portalą TIES galima pateikti taip pat ir testinius duomenų paketus. Žiniatinklio testinės ir realios paslaugų nuorodos yra pateiktos Duomenų teikimo sąsajos apraše v2.25, kuris atnaujintas 2023-03-17.

DUOMENŲ PAKETO PARUOŠIMAS