Registracijos numeris KM1090

Ši informacija skelbiama:
Savivaldybių tarybų sprendimai dėl žemės mokesčio lengvatų ir tarifų

Aspektas

Komentaras

Koks yra žemės mokesčio tarifas?

Žemės mokesčio tarifas yra 0,01 - 4 proc. žemės mokestinės vertės.

Kas ir kada nustato konkrečius žemės mokesčio tarifus?

Nuo 2020-01-01 (nustatant 2021 metų ir vėlesnių laikotarpių žemės mokesčio tarifus):

Konkretų tarifą nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 d., kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį. Tais metais, kai atlikto masinio vertinimo metu nustatoma nauja žemės mokestinė vertė, tarifai turi būti nustatomi iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos.

Savivaldybių taryboms nurodytais terminais nenustačius naujų žemės mokesčio tarifų, kitą mokestinį laikotarpį galiotų paskutiniai nustatyti tarifai, t. y. tie tarifai, kurie buvo patvirtinti vėliausiu savivaldybės tarybos sprendimu. Jeigu šių mokesčių tarifai būtų nustatomi ar keičiami po liepos 1 dienos ar gruodžio 1  dienos (kai nustatoma nauja žemės  mokestinė vertė), tai nustatyti ar pakeisti tarifai savivaldybės teritorijoje būtų taikomi tik dar kitą mokestinį laikotarpį, einantį po būsimo mokestinio laikotarpio.

 

Iki 2019-12-31 (nustatant 2020 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių žemės mokesčio tarifus):

Konkretų tarifą nustatė kiekviena savivaldybės taryba individualiai iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 d., kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį.

Jeigu iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 d. (kai atliekamas naujas masinis žemės vertinimas – iki gruodžio 1 d.) savivaldybės taryba kitam mokestiniam laikotarpiui konkrečių mokesčio tarifų nenustatė, nustatė pavėluotai arba juos keitė po minėto nustatymo termino, tai atitinkamą mokestinį laikotarpį buvo taikomas 0,01 proc. mokesčio tarifas.

Į ką atsižvelgia savivaldybės tarybos nustatydamos konkrečius tarifus?

Savivaldybės tarybos gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba į kelis iš šių kriterijų:

  1. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;

  2. žemės sklypo naudojimo būdą;

  3. žemės sklypo naudojimą arba nenaudojimą;

  4. žemės sklypo dydį;

  5. mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį);

  6. žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

Teises aktai