Registracijos numeris KM1089

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Savivaldybių tarybų sprendimai dėl žemės mokesčio lengvatų ir tarifų

Laikotarpis

Sprendimai dėl tarifų

Sprendimai dėl lengvatų

2022 m. 

Akmenė-Kupiškis

Lazdijai-Rokiškis

Šakiai-Zarasai

_
2021 m.

Akmenė-Kupiškis

Lazdijai-Rokiškis

Šakiai-Zarasai

Akmenė-Kelmė

Klaipėdos m.-Šakiai

Šalčininkai-Visaginas

 2020 m.

Akmenė-Kupiškis

Lazdijai-Rokiškis

Šakiai-Zarasai

Akmenė-Kelmė

Klaipėdos m.-Šakiai

Šalčininkai-Zarasai

2019 m.

Akmenė-Kupiškis

Lazdijai-Rokiškis

Šakiai-Zarasai

 

Akmenė-Kelmė

Klaipėdos m.-Šakiai

Šalčininkai-Zarasai

 

2018 m.

Akmenė-Kupiškis

Lazdijai-Rokiškis

Šakiai-Zarasai

Akmenė – Kupiškis

Lazdijai – Rokiškis

Šakiai - Zarasai

2017 m.

Akmenė-Kupiškis

Lazdijai-Rokiškis

Šakiai-Zarasai

Akmenė – Kupiškis

Lazdijai – Rokiškis

Šakiai - Zarasai

2016 m.

Akmenė-Kelmė

Klaipėda-Rokiškis

Šakiai-Zarasai

Akmenė – Kupiškis

Lazdijai – Rokiškis

Šakiai - Zarasai

2015 m.

Akmenė-Molėtų r.

Pagėgiai-Zarasų r.

Akmenė – Klaipėda

Klaipėdos raj. – Šalčininkai

Šiaulių m.. – Zarasai

2014 m.

Akmenė-Molėtai

Pagėgiai-Zarasai

Pastaba: Šilalės rajono savivaldybė 2014 m. tarifus patvirtino 2013-06-27 sprendimu Nr. T1-179 (t. y. po 2013-06-01), todėl 2014 m. Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esantys sklypai turėjo būti apmokestinami taikant 0,01 proc. tarifą.

Akmenė–Lazdijai

Marijampolė–Zarasai

Teises aktai

Registracijos numeris KM1090

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Savivaldybių tarybų sprendimai dėl žemės mokesčio lengvatų ir tarifų

Aspektas

Komentaras

Koks yra žemės mokesčio tarifas?

Žemės mokesčio tarifas yra 0,01 - 4 proc. žemės mokestinės vertės.

Kas ir kada nustato konkrečius žemės mokesčio tarifus?

Nuo 2020-01-01 (nustatant 2021 metų ir vėlesnių laikotarpių žemės mokesčio tarifus):

Konkretų tarifą nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 d., kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį. Tais metais, kai atlikto masinio vertinimo metu nustatoma nauja žemės mokestinė vertė, tarifai turi būti nustatomi iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos.

Savivaldybių taryboms nurodytais terminais nenustačius naujų žemės mokesčio tarifų, kitą mokestinį laikotarpį galiotų paskutiniai nustatyti tarifai, t. y. tie tarifai, kurie buvo patvirtinti vėliausiu savivaldybės tarybos sprendimu. Jeigu šių mokesčių tarifai būtų nustatomi ar keičiami po liepos 1 dienos ar gruodžio 1  dienos (kai nustatoma nauja žemės ar nekilnojamojo turto mokestinė vertė), tai nustatyti ar pakeisti tarifai savivaldybės teritorijoje būtų taikomi tik dar kitą mokestinį laikotarpį, einantį po būsimo mokestinio laikotarpio.

 

Iki 2019-12-31 (nustatant 2020 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių žemės mokesčio tarifus):

Konkretų tarifą nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 d., kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį.

Jeigu iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 d. (kai atliekamas naujas masinis žemės vertinimas – iki gruodžio 1 d.) savivaldybės taryba kitam mokestiniam laikotarpiui konkrečių mokesčio tarifų nenustato, nustato pavėluotai arba juos keičia po minėto nustatymo termino, tai atitinkamą mokestinį laikotarpį taikomas 0,01 proc. mokesčio tarifas.

Į ką atsižvelgia savivaldybės tarybos nustatydamos konkrečius tarifus?

Savivaldybės tarybos gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba į kelis iš šių kriterijų:

  1. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;

  2. žemės sklypo naudojimo būdą;

  3. žemės sklypo naudojimą arba nenaudojimą;

  4. žemės sklypo dydį;

  5. mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį);

  6. žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

Teises aktai