Registracijos numeris KM1430

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė paramos teikimo ir gavimo ataskaita (PLN203)

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

  1. Paramos teikėjai - Lietuvos juridiniai asmenys, nurodyti Labdaros ir paramos įstatymo 5 str. 2 d. 1 punkte, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), jei:

  • nuo kalendorinių metų pradžios vienam paramos gavėjui suteikė paramą, didesnę kaip 15 000 Eur.

  1. Paramos gavėjai - Lietuvos juridiniai asmenys, turintys paramos gavėjo statusą, jei:

  • nuo kalendorinių metų pradžios iš vieno paramos teikėjo gavo paramą arba vienam paramos (labdaros) gavėjui suteikė paramą (labdarą), didesnę kaip 15 000 Eur.

Kada pradedama teikti?

Ataskaita pradedama teikti už tą mėnesį, kurį tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios suteiktos paramos (labdaros) ar iš to paties paramos teikėjo didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios gautos paramos vertė viršija 15 000 Eur.

 

Vėlesniais tų kalendorinių metų mėnesiais ataskaitos teikiamos tuo atveju, kai tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui papildomai suteikiama parama (labdara) arba iš to paties paramos teikėjo papildomai gaunama parama.

Teikimo terminas

Iki kito mėnesio 15 dienos.

Teises aktai