Registracijos numeris KM1431

Ši informacija skelbiama:
Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija (PLN205)

Fiksuoto pelno mokesčio deklaraciją PLN205 teikia Lietuvos vienetai arba užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, pasirinkę pajamoms iš tarptautinio vežimo jūros laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos taikyti apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu būdą.

Nuo 2017 m. metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (iki birželio 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Iki 2017 m. metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija turėjo būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 dienos (iki birželio 1 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.

Teises aktai