Registracijos numeris KM1218

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimo įforminimas, kai pasirinkta speciali žemės ūkio produkcijai taikoma PVM skaičiavimo tvarka (81 str.)

Kai įsigyta žemės ūkio produkcijos, už kurią tiekėjas yra pasirinkęs PVM skaičiuoti pagal specialią PVMĮ 14 str. 9 dalyje nustatytą tvarką, pirkėjas, mokėdamas atlygį, šį mokėjimą turi įforminti apskaitos dokumentu, kurio antrasis egzempliorius atiduodamas produkcijos tiekėjui, o pirmasis lieka pirkėjui. Be visų privalomų apskaitos dokumento rekvizitų, jame privalo būti nurodyta:

  1. produkcijos tiekėjo PVM mokėtojo kodas, pavadinimas ir kodas, o jeigu tai fizinis asmuo, - vardas, pavardė;

  2. produkcijos pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jei turi), pavadinimas ir kodas, o jeigu tai fizinis asmuo, - vardas, pavardė;

  3. PVM sąskaitos faktūros, kuria įformintas žemės ūkio produkcijos, už kurią apmokama, tiekimas, išrašymo data, serija ir numeris;

  4. mokamo atlygio suma (išskyrus patį PVM) ir PVM suma. Jeigu yra mokama PVM suma, apskaičiuota nuo į apmokestinamąją vertę įtrauktų subsidijų ar dotacijų, ši suma turi būti nurodyta atskirai;

  5. mokėjimo data.

Pavyzdys

 

Ūkininkas, pasirinkęs specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, 2017 m. gruodžio mėn. perdirbimo įmonei patiekė 1 000 tonų grūdų. Už ūkininko patiektus grūdus gautas atlygis (be PVM) sudarys: perdirbimo įmonės mokamas atlygis - 200 Eur/t ir valstybės mokama subsidija – 50 Eur/t. Šiuo atveju bendra apmokestinamoji vertė yra 250 Eur/t, PVM (21 proc.) – 52,50 Eur/t. Perdirbimo įmonė išrašytame ūkininkui apskaitos dokumente nurodo:

Mokamo atlygio suma (be PVM) – 250 000 Eur (įskaitant subsidiją), PVM suma 52 500 Eur, tame tarpe subsidijos suma (be PVM) 50 000 Eur, PVM suma – 10 500 Eur.

 

Teises aktai