Registracijos numeris KM1421

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Aspektas

Komentarai

Mokestinis laikotarpis ir deklaravimas

Akcizų už gamtines dujas mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

 

Akcizai deklaruojami kalendoriniam mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formoje ir jos prieduose:

FR0630D „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes“ ir FR0630F „Gamtinių dujų akcizų apskaičiavimas“.

 

Deklaraciją VMI turi teikti asmuo, kuriam Akcizų įstatymo 57 straipsnyje nustatytais pagrindais atsiranda prievolė mokėti akcizus.

Deklaracijos teikti nereikia, kai ataskaitinį mėnesį neatsirado prievolė mokėti gamtinių dujų akcizus.

 

Deklaracija gali būti pateikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema - EDS.

Akcizų sumos apskaičiavimas

Už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias pagal Akcizų įstatymą Lietuvoje atsiranda prievolė mokėti akcizus, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prievolės atsiradimo dieną.

Sumokėjimas

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos (žr. aukščiau).

Teises aktai