Registracijos numeris KM1247

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai

Akcizų už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus mokesčio mokėtojai yra:

  • akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai;

  • registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai;

  • laikinai registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai;

  • registruoti akcizais apmokestinamų prekių siuntėjai;

  • asmenys, atgabenantys (gaunantys) į Lietuvą etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, kuriems netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš kitų ES valstybių narių komerciniams tikslams;

  • kiti asmenys, kuriems gali atsirasti akcizų prievolė.

Teises aktai