Registracijos numeris KM1408

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Prievolė mokėti akcizus už akmens anglis, koksą ir lignitą atsiranda, kai jie:

  1. parduodami ar kitaip perduodami asmeniui, kuris nėra VMI nustatyta tvarka registruotas akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjas, arba

  2. gaunami iš kitos ES valstybės narės asmens, kuris nėra registruotas akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjas, arba

  3. importuojami asmens, kuris nėra registruotas akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjas, arba

  4. suvartojami registruoto akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjo savoms reikmėms.

Akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjų ir naudotojų registravimo ir išregistravimo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2006-12-04 įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai