Registracijos numeris KM1409

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Akmens anglims taikomas 7,53 Eur už toną produkto akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui taikomas 8,98 Eur už toną akcizų tarifas.

Šildymui skirtoms durpės taikomas 10 Eur už toną akcizų tarifas.

 

Akmens anglių, kokso, lignito ir (arba) šildymui skirtų durpių tiekėjų ir naudotojų registravimo ir išregistravimo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2023-12-27 įsakymu Nr. VA-99 „Dėl asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1411

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Akmens anglys, koksas, lignitas ir šildymui skirtos durpės atleidžiamos nuo akcizų mokesčio, kai:

  • išgabenamos į kitą ES valstybę narę;
  • eksportuojamos.

Teises aktai