Registracijos numeris KM3028

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Aspektas

Komentarai

Mokestinis laikotarpis

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, asmens turinčio atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką tiekėjo/naudotojo leidimą mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos šie asmenys privalo pateikti akcizų deklaraciją (forma FR0630A ir jos priedus: FR0630D, FR0630T).

Kiti Akcizų įstatymo 10 straipsnyje nustatyti atvejai.

Akcizų sumos apskaičiavimas

Už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias pagal Akcizų įstatymą Lietuvoje atsiranda prievolė mokėti akcizus, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prievolės atsiradimo dieną. Tuo atveju, kai akcizais apmokestinamos prekės prarandamos ir jų praradimo dienos nustatyti neįmanoma, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių praradimo nustatymo dieną.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos (žr. aukščiau).

Teises aktai