Registracijos numeris KM1802

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas

Aspektas

Komentaras

Pranešimo apie juridinio asmens duomenų mokesčių mokėtojų registre papildymą / pakeitimą (forma FR0791) užpildymas ir pateikimas

Mano VMI paskyroje vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Mokesčių mokėtojo duomenų tvarkymas -> Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą  / pakeitimą (FR0791).

Jei FR0791 forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą ar šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

 

Jei jau yra toks dokumentas užsakytas, bet dar nėra iki galo įvykdytas, dar vieno tokio pat prašymo surašyti negalėsite.

 

Jei reikia įrašyti naujus ar pakeisti jau esančius duomenis, atsivėrusiame pranešimo FR0791 formavimo lange spauskite /. Atsivėrusiame lange nurodykite reikšmes ir spauskite Saugoti. Kai reikia pereiti į kitą informacijos užpildymo langą, spauskite Toliau.

 

Atsiveria langas Adresas korespondencijai gauti. Jei reikia įrašyti naują ar pakeisti jau esantį korespondencijos gavimo adresą, spauskite /. Atsivėrusiame lange pasirinkite adreso tipą. Sistema parodo pasirinko adreso tipo įrašymo laukus. Įrašykite adreso informaciją ir spauskite Saugoti -> Toliau.

 

Atsiveria langas Pagrindinės vykdomos veiklos rūšys. Jei reikia įrašyti naują ar pakeisti jau esančią pagrindinės veiklos rūšį, spauskite /. Atsivėrusiame lange surašykite informaciją ir spauskite Saugoti -> Toliau.

 

Atsiveria langas Atstovai. Nurodykite informaciją ir spauskite Saugoti. Jei reikia pridėti valdymo organo įgaliotus asmenis, bloke Valdymo organo įgalioti asmenys spauskite Pridėti. Atsivėrusiame lange surašykite informaciją ir spauskite Saugoti -> Toliau.

 

Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas.

Pranešimo apie juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų mokesčių mokėtojų registre papildymą / pakeitimą (forma FR0791A) užpildymas ir pateikimas

Mano VMI paskyroje vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos  -> Užsakyti paslaugą -> Mokesčių mokėtojo padalinių duomenų tvarkymas -> Juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų papildymas / pakeitimas (FR0791A).

 

Jei FR0791A forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą ar šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

 

Jei toks dokumentas jau yra užsakytas, bet dar nėra iki galo įvykdytas, dar vieno tokio pat prašymo surašyti negalėsite.

 

Formuodami FR0791A pranešimą, galite:

 • likviduoti padalinį (pasirinkite veiksmą su ženklu X, nurodykite iki kada galioja registraciniai duomenys ir spauskite Saugoti);

 • keisti padalinio duomenis (pasirinkite veiksmą su ženklu /);

 • įvesti naujo padalinio duomenis.

 

Jei reikia pridėti naują padalinį, spauskite Pridėti padalinį. Atsiveria padalinio įrašo tvarkymo langas Struktūrinio padalinio tipas, adresas.

Jei reikia įvesti struktūrinio padalinio duomenis, spauskite /. Atsiveria duomenų įrašymo langas. Surašykite informaciją ir spauskite Saugoti -> Toliau.

 

Atsiveria padalinio įrašo tvarkymo langas Elektroninių ryšių rekvizitai. Surašykite informaciją ir spauskite Saugoti -> Toliau.

 

Atsiveria padalinio įrašo tvarkymo langas Vadovo duomenys. Jei nenurodyti vadovo duomenys, spauskite /. Surašykite informaciją ir spauskite Saugot i -> Toliau.

 

Atsiveria padalinio įrašo tvarkymo langas Patalpos. Jei reikia nurodyti savininko / nuomotojo informaciją, spauskite Pridėti. Surašykite informaciją ir spauskite Saugoti -> Toliau.

 

Atsiveria padalinio įrašo tvarkymo langas Peržiūra. Jei nurodėte visą reikalingą padalinio įrašo tvarkymo informaciją, spauskite Grįžti į formos pildymą.

Atsiveria pranešimo formavimo (FR0791A) langas. Pranešimo formavimo lange spauskite Toliau.

 

Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas.

Pranešimo apie biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymą / pakeitimą (forma FR0791B) užpildymas ir pateikimas

Mano VMI paskyroje vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų tvarkymas -> Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymas / pakeitimas (FR0791B)

 

Jei FR0791B forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą ar šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

 

Jei jau yra toks dokumentas užsakytas ir dar nėra iki galo įvykdytas, dar vieno tokio pat prašymo surašyti negalėsite.

 

Atsivėrusiame pranešimo formavimo (FR0791B) lange pasirinkite mokesčių mokėtojo rolę:

 • centralizuotos buhalterijos, kuri tvarko biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą, duomenys;

 • biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinę apskaitą tvarko centralizuota buhalterija, duomenys.

 

Jei pasirinkote centralizuotos buhalterijos, kuri tvarko biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą, duomenys, atlikite šiuos veiksmus:

 1. jei reikia įrašyti naujus ar pakeisti jau esančius duomenis, spauskite /. Atsiveria centralizuotos buhalterijos duomenų įvedimo langas;

 2. nurodykite informaciją ir spauskite Saugoti.

Jei pasirinkote biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinę apskaitą tvarko centralizuota buhalterija, duomenys, atlikite šiuos veiksmus:

 1. spauskite Pridėti. Atsiveria biudžetinės įstaigos duomenų įvedimo langas;

 2. nurodykite informaciją ir spauskite Saugoti.

Kai reikia pereiti į kitą informacijos užpildymo langą, spauskite Toliau.

Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas.

 

Pastaba:

Jei planuojate duomenų pildymą pabaigti vėliau, spauskite Išsaugoti vėlesniam tvirtinimui. Sistema išsaugo dokumentą. Veiksmus galėsite pratęsti vėliau. Mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena lieka – Ruošiamas. Jei dokumentą reikia pašalinti, spauskite Šalinti. Sistema paprašo patvirtinti pasirinkimą ir patvirtinus, teikiamą dokumentą pašalina.

Jei dokumentą reikia patvirtinti, spauskite Patvirtinti.

Jei duomenys sėkmingai užregistruoti, Mano VMI atstovas gauna el. laišką, informuojantį apie sėkmingai užregistruotus duomenis.

Jei duomenų pakeitimas nesėkmingas, Mano VMI atstovas gauna el. laišką, informuojantį apie nesėkmingą dokumento registravimą.

Į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1801

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas

Prašymas

Komentaras

Užsienio juridinio asmens prašymo (forma FR0227) įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą užpildymas ir pateikimas

Mano VMI paskyroje vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Verslo liudijimai / individuali veikla / kontaktiniai ir kiti registriniai duomenys -> Užsienio asmenų įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą -> Užsienio juridinio asmens įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą -> Užsienio juridinio asmens prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti ir mokesčių mokėtojų registro (FR0227).

Jei FR0227 forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą ar šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Jei toks dokumentas jau yra užsakytas, bet dar nėra iki galo įvykdytas, dar vieno tokio pat prašymo pateikti negalėsite.

Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas.

Atsiveria pranešimo formavimo (FR0227) langas.

 1. Jeigu pasirinkote Naujo užsienio juridinio asmens registravimą:

  1. laukelyje Užsienio juridinio asmens teisinė forma pasirinkite užsienio juridinio asmens tipą – ribotos ar neribotos civilinės atsakomybės;

  1. nurodykite veiklos vykdymo laikotarpį;

 1. Jeigu pasirinkote Pakartotinį užsienio juridinio asmens registravimą:

 1. nurodykite mokesčių mokėtojo kodą (TIN kodą). Mokesčių mokėtojo tipas turi būti užsienio juridinis asmuo ir duomenų statusas – Išregistruotas. Jei mokesčių mokėtojo kodas neteisingas, neegzistuoja ar mokesčių mokėtojo kodas yra egzistuojantis, bet jis yra Lietuvos juridinio asmens, sistema parodo klaidos pranešimą;

 1. nurodykite veiklos vykdymo laikotarpį;

 1. nurodę reikiamą informaciją, spauskite Toliau. Atsiveria langas Užsienio juridinio asmens duomenys užsienio valstybėje. Jei pasirinkote pakartotinį užsienio juridinio asmens registravimą, sistema pateiks informaciją, kuri yra Mokesčių mokėtojų registre;

 1. atsiveria duomenų įrašymo langas (kontaktiniai duomenys, adresas). Surašykite informaciją ir spauskite Saugoti;

 1. kai reikia pereiti į kitą informacijos užpildymo langą, spauskite Toliau;

 1. lange Registravimo į mokesčių mokėtojų tikslai būtina nurodyti nors vieną galiojantį mokesčių mokėtojų registro tikslą. Kai užsienio juridinio asmens Registravimo į mokesčių mokėtojų registrą tikslai yra pasirinkta Užsienio apmokestinamieji asmenys arba Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę, tada būtinai turi būti nurodyta bent viena galiojanti veiklos rūšis;

 1. Veiklos per nuolatinę buveinę vykdytojo duomenys – skirtukas aktyvuojamas, kai mokesčių mokėtojo pasirinktas registracijos tikslas – Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę. Jei reikia įrašyti naujus ar pakeisti jau esančius duomenis, blokuose Veiklos per nuolatinę buveinę vykdytojas (kontaktiniai duomenys, adresas) spauskite /. Įrašykite informaciją ir spauskite Saugoti -> Toliau;

 1. Apmokestinamojo asmens (PVM tikslais) duomenys – skirtukas aktyvuojamas, kai mokesčių mokėtojo pasirinktas registracijos tikslas – Užsienio apmokestinamieji asmenys ir mokesčių mokėtojo valstybė nepriklauso ES arba nepateikti atstovaujančio asmens duomenys. Jei reikia įrašyti naujus ar pakeisti jau esančius duomenis, blokuose Apmokestinamasis asmuo (PVM tikslais), (kontaktiniai duomenys, adresas) spauskite /. Įrašykite informaciją ir spauskite Saugoti -> Toliau;

 1. Nekilnojamasis turtas – skirtukas aktyvuojamas, kai mokesčių mokėtojo pasirinktas registracijos tikslas – Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos (nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai);

 1. jei reikia pridėti informaciją, spauskite Pridėti eilutę. Atsiveria nekilnojamojo turto duomenų įrašymo langas. Įrašykite informaciją ir spauskite Saugoti -> Toliau;

 1. atsiveria langas Pridedami dokumentai. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas ir jis buvo pažymėtas, kad galės būti naudojamas kelis kartus, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują dar sistemoje nesantį dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis. Pagal tai, koks mokesčių mokėtojo tipas nurodytas lange Registravimo į mokesčių mokėtojų registrą tikslai, reikia pridėti tam tikro tipo dokumentą:

Apmokestinamasis asmuo, kai įvedamas fiskalinis agentas

Priklausomo atstovo ar fiskalinio agento įgaliojimus patvirtinantis dokumentas

Veiklos per nuolatinę buveinę vykdytojas, kai įvedamas priklausomas atstovas

Priklausomo atstovo ar fiskalinio agento įgaliojimus patvirtinantis dokumentas

Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojas

Dokumentų pridėti nereikia

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojas

Nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašas

 1. atsiveria langas Dokumento patvirtinimas.

Užsienio juridinio asmens prašymo (forma FR0227) pakeisti registrinius duomenis arba išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro užpildymas ir pateikimas

Norėdami pakeisti užsienio juridinio asmens duomenis:

 1. vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Užsienio asmenų įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą -> Užsienio juridinio asmens įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą  -> Užsienio juridinio asmens prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti ir mokesčių mokėtojų registro (FR0227);

 2. atsiveria pranešimo formavimo (FR0227) langas Užsienio juridinio asmens duomenys užsienio valstybėje. Įrašykite informaciją ir spauskite Saugoti. Kai reikia pereiti į kitą informacijos užpildymo langą, spauskite Toliau;

 3. kai sistema randa duomenis apie pasirinktą užsienio juridinį asmenį, matote laukelį Registriniai duomenys. Pildydami duomenis galite redaguoti eilutės duomenis, pašalinti eilutės duomenis, atšaukti redaguotus duomenis.

Norėdami išsiregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro:

 1. vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Užsienio asmenų įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą -> Užsienio juridinio asmens įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą -> Užsienio juridinio asmens prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti ir mokesčių mokėtojų registro (FR0227). Išregistruoti galima tik tokį užsienio juridinį asmenį, kurio duomenų statusas yra Įregistruotas;

 1. atsiveria langas Išregistravimo duomenys. Įrašę informaciją, spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas.

 

Pastaba:

Jei planuojate duomenų pildymą pabaigti vėliau, spauskite Išsaugoti vėlesniam tvirtinimui. Sistema išsaugo dokumentą. Veiksmus galėsite pratęsti vėliau. Mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena lieka – Ruošiamas. Jei dokumentą reikia pašalinti, spauskite Šalinti. Sistema paprašo patvirtinti pasirinkimą, kurį patvirtinus, teikiamą dokumentą pašalina.

Jei dokumentą reikia patvirtinti, spauskite Patvirtinti.

Jei duomenys sėkmingai užregistruoti, Mano VMI atstovas gauna el. laišką, informuojantį apie sėkmingai užregistruotus duomenis.

Jei duomenų pakeitimas nesėkmingas, Mano VMI atstovas gauna el. laišką, informuojantį apie nesėkmingą dokumento registravimą.

Gautas atsakymo dokumentas skelbiamas Mano VMI Dokumentai -> Gauti ir apie tai informuojama.

Į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1799

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas

Norėdami pateikti prašymą įregistruoti ūkininką, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistruoti iš ūkininkų, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema (forma REG815), atlikite šiuos veiksmus:

 

 1. prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos ->  Užsakyti paslaugą;

 2. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Verslo liudijimai / individuali veikla / kontaktiniai ir kiti registriniai duomenys. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 3. pasirinkite Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įregistravimas / išregistravimas.

Prašymą gali pateikti Lietuvos fiziniai asmenys, ūkininkai, kuriems netaikoma PVM kompensacinio tarifo schema ir kurie nėra PVM mokėtojai. Jei Lietuvos fizinis asmuo yra ūkininkas, sistema patikrina ir visus ūkininko partnerius, nes jie taip pat turi būti ne PVM mokėtojai.

 

Prašymą išregistruoti gali pateikti, ūkininkai, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema ir kurie dar negavo pranešimo apie ketinimą išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva.

Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Atliekant kiekvieną žingsnį, duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę vieno žingsnio duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

 

Atliekant šiuos veiksmus, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį - interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti ir pateikti prašymą. Tema – Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įregistravimas / išregistravimas / registrinių duomenų keitimas.