Mokesčių naujienos

Dėl Europos Komisijos sprendimo leidžiančio laikinai netaikyti PVM importuojamoms prekėms skirtoms nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams

2022-07-07

Informuojame, kad 2022 m. liepos 1 d. Europos Komisija priėmė sprendimą (sprendimo tekstą, lietuvių kalba, galima rasti čia: EUR-Lex - 32022D1108 - EN - EUR-Lex (europa.eu) ), kuriuo, sprendime...

Skaityti daugiauApieDėl Europos Komisijos sprendimo leidžiančio laikinai netaikyti PVM importuojamoms prekėms skirtoms nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams

Dėl informacinio pranešimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 pakeitimo

2022-07-01

Informuojame, kad 2022 m. birželio 29 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 677 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl...

Skaityti daugiauApieDėl informacinio pranešimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 pakeitimo

Dėl 2014 m. liepos 31 d. reglamento (es) Nr. 833/2014

2022-06-30

Informuojame, kad remiantis Reglamento [1] 3h straipsnio nuostatomis d raudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Reglamento XVIII priede išvardytas...

Skaityti daugiauApieDėl 2014 m. liepos 31 d. reglamento (es) Nr. 833/2014

Dėl 2022 m. birželio 29 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 679 priėmimo

2022-06-30

Informuojame, kad siekiant sklandaus ir kokybiško perėjimo prie skaitmeninio PVM [1] grąžinimo užsienio keleiviams proceso buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29...

Skaityti daugiauApieDėl 2022 m. birželio 29 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 679 priėmimo

Dėl LR akcizų įstatymo pakeitimo

2022-06-29

Informuojame, kad vadovaujantis pakeitimu [1] , nuo 2022 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas papildomas 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, kuriame nustatoma, kad nuo akcizų...

Skaityti daugiauApieDėl LR akcizų įstatymo pakeitimo

Dėl alkoholinių gėrimų atgabenimo iš kitų Europos sąjungos valstybių narių į tarptautines parodas Lietuvoje bei akcizų sumokėjimo

2022-06-29

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvoje nuolat organizuojamos tarptautinės alkoholinių gėrimų parodos, kuriose neparduodami, tačiau demonstruojami ir degustuojami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose...

Skaityti daugiauApieDėl alkoholinių gėrimų atgabenimo iš kitų Europos sąjungos valstybių narių į tarptautines parodas Lietuvoje bei akcizų sumokėjimo

Dėl VMI prie FM viršininko 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2022-06-29

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo

2022-06-20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos...

Skaityti daugiauApieInformacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimo

2022-06-15

           Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro...

Skaityti daugiauApieInformacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimo

Dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. birželio 14 d. įsakymo VA-57

2022-06-15

Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-944 nuostatas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos...

Skaityti daugiauApieDėl VMI prie FM viršininko 2022 m. birželio 14 d. įsakymo VA-57