Mokesčių naujienos

Turinys su Metai 2022 .

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2022-12-30

Informuojame, kad nuo 2022 m. gruodžio 24 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymas...

Skaityti daugiauApieInformacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-95 „Dėl Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“

2022-12-27

Informuojame, jog VMI prie FM [1] , įgyvendinama 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančią Direktyvą...

Skaityti daugiauApieInformacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-95 „Dėl Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“

Informacinis pranešimas dėl Mokesčių administravimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų.

2022-12-27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, jog 2022-12-13 įstatymu Nr. XIV-1658 priimtas  Lietuvos Respublikos mokesčių...

Skaityti daugiauApieInformacinis pranešimas dėl Mokesčių administravimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų.

Dėl PVM įstatymo 79 straipsnio 1, 2, 3 ir 14 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo

2022-12-23

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme PVM įstatymo [1] 79 straipsnio 1, 2, 3 ir 14 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą,...

Skaityti daugiauApieDėl PVM įstatymo 79 straipsnio 1, 2, 3 ir 14 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VA-94 „Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2022-12-23

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 63 ir 100 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

2022-12-22

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 25...

Skaityti daugiauApieInformacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 63 ir 100 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

2022-12-20

Informuojame, kad siekiant suvienodinti PMĮ [1] taikymo tvarką, parengtas PMĮ 57 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (toliau – Komentaras), kurio nuostatos suderintos...

Skaityti daugiauApieDėl LR pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Dėl leidinio „Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu“ atnaujinimo

2022-12-20

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujino leidinį „Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu“. Leidinys skelbiamas...

Skaityti daugiauApieDėl leidinio „Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu“ atnaujinimo

Dėl atnaujinto leidinio „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“

2022-12-14

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad parengė naują leidinio „Pelno nesiekiančių organizacijų ...

Skaityti daugiauApieDėl atnaujinto leidinio „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“

Dėl PVM apskaičiavimo perparduodant elektros energiją

2022-12-14

Informuojame, kad 2022 m. spalio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1062 „Dėl paramos, skirtos elektros energijos nebuitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą...

Skaityti daugiauApieDėl PVM apskaičiavimo perparduodant elektros energiją