Registracijos numeris KM1835

Ši informacija skelbiama:
Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

Aspektas

Komentaras

Mokesčių mokėtojai

Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką, už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą.

Mokesčių objektas

Mokesčiai mokami už:

  1. išradimo patentavimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei išradimo patento galiojimo termino pratęsimą;
  1. dizaino registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei dizaino galiojimo termino pratęsimą;
  1. puslaidininkinio gaminio topografijos registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą;
  1. prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą.

Mokesčių tarifai

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą dydžiai (eurais) nustatyti Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1-4 priedeliuose.

Fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems išradimus bei registruojantiems dizainą, už paraiškos padavimą mokesčių dydis mažinamas 50 proc.

Mokesčių mokėjimas

Mokesčiai mokami mokėjimo dieną nustatytais dydžiais eurais prieš atliekant veiksmus, už kuriuos nustatytas atitinkamas mokestis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai mokestį galima sumokėti vėliau.

Mokesčiai už išradimo patento, pramoninio dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą sumokami:

  1. per du paskutinius išradimo patento galiojimo termino einamųjų metų mėnesius;
  1. per šešis paskutinius dizaino galiojimo termino mėnesius;
  1. per šešis paskutinius prekių ženklo galiojimo termino mėnesius.

Mokesčiai už išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą gali būti sumokėti pasibaigus 1-3 punktuose nustatytam mokėjimo terminui, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėn. Tokiais atvejais išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo mokesčiai didinami 50 procentų.

Už teisingą mokesčių sumokėjimą yra atsakingas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

 

Teises aktai