Registracijos numeris KM1833

Ši informacija skelbiama:
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai

Mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise moka valstybės įmonės, išskyrus valstybės įmonę Ignalinos atominę elektrinę.

Mokesčio objektas

Mokesčio objektas yra valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduotas turtas, kurio vertė Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatyme prilyginama valstybės įmonės savininko kapitalui, išskyrus žemę.

Valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduota žemė nėra mokesčio objektas.

Atkreipiamas dėmesys, kad valstybės įmonės savininko kapitalas yra viena iš valstybės įmonės nuosavo kapitalo dalių, tuo tarpu rezervai ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) yra kitos valstybės įmonės nuosavo kapitalo dalys ir nėra šio mokesčio objektas.

Mokesčio tarifai

  1. Indėlininkų indėlių, įsipareigojimų investuotojams draudimą atliekančiai valstybės įmonei – 0,05 proc.;
  1. Nuteistųjų užimtumą darbine veikla organizuojančiai įmonei – 0,1 proc.;
  1. Kitoms valstybės įmonėms – 2 proc.

Mokestinis laikotarpis

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise mokestinis laikotarpis yra valstybės įmonės finansiniai metai.

Pirmuoju mokestiniu laikotarpiu yra laikomas laikotarpis nuo valstybinės įmonės įsteigimo (pertvarkymo į valstybės įmonę) dienos iki finansinių metų pabaigos.

Paskutiniu mokestiniu laikotarpiu yra laikomas laikotarpis nuo finansinių metų pradžios iki valstybės įmonės pabaigos (pertvarkymo) dienos.

Kai įmonė likviduojama, paskutinio mokestinio laikotarpio pabaigos diena yra likvidavimo akto pateikimo Juridinių asmenų registrui diena.

Mokesčio apskaičiavimo tvarka

Valstybės įmonės savininko kapitalo dydis, nuo kurio skaičiuojamas mokestis, nustatomas pagal mokestinio laikotarpio pirmos dienos būklę.

Įsteigtų naujų (pertvarkomų) valstybės įmonių savininko kapitalo dydis pirmąjį mokestinį laikotarpį nustatomas pagal įsteigtos (pertvarkomos) valstybės įmonės parengto ūkinės veiklos pradžios balanso duomenis.

Šios įmonės mokestį skaičiuoja proporcingai likusiai mokestinio laikotarpio daliai (mėnesių skaičiui nuo kito mėnesio po valstybinės įmonės įsteigimo (pertvarkymo į valstybės įmonę) iki mokestinio laikotarpio pabaigos) ir deklaraciją pateikia teritorinei VMI iki pirmojo mokestinio laikotarpio paskutinės dienos.

Mokestį už paskutinį mokestinį laikotarpį valstybės įmonė skaičiuoja proporcingai paskutinio mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiui (įskaitant valstybės įmonės pabaigos (pertvarkymo) mėnesį) ir deklaraciją pateikia VMI iki paskutinio mokestinio laikotarpio paskutinės dienos.

Mokesčio deklaravimo, sumokėjimo tvarka

Apskaičiuotą mokestį valstybės įmonė turi deklaruoti užpildydama ir pateikdama FR0770 formos deklaraciją.

Įmonė tinkamai užpildytą deklaraciją privalo VMI pateikti ir mokestį sumokėti kiekvieną mokestinį laikotarpį iki to mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 d.

Teises aktai