Pajamų deklaravimas

Pagrindiniai atvejai, kada nenuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti pajamas:

  • norėdami pasinaudoti metiniu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (MNPD) GPM314 forma (iki 2018-12-31 GPM309 forma);

  • norėdami pasinaudoti mokesčio lengvata, taikoma palūkanoms GPM314 forma (iki 2018-12-31 GPM309 forma);

  • gavę B klasės pajamų (FR0459 forma);

  • mokestiniu laikotarpiu gavę (uždirbę) pajamų iš individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje (FR0531 forma);

  • 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gavę A ir / arba B klasės pajamų Lietuvoje, kai atsiranda pareiga perskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas mokėtiną pajamų mokestį (t. y. pritaikyti progresinį mokesčio tarifą) GPM314 forma.

Registracijos numeris KM2456

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio deklaracija GPM314

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo už darbą Lietuvoje gautoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms NPD taikomas tik metams pasibaigus ir tik pačiam gyventojui pateikus metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją (GPM314 forma).

Metinio NPD (toliau - MNPD) apskaičiavimo tvarka pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

1. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam nėra nustatytas ribotas darbingumo, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygis, taikytina MNPD suma apskaičiuojama taip:

2023 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 10080 Eur, taikomas 7500 Eur MNPD;

Jeigu metinės pajamos viršija 10080 Eur, tačiau neviršija 23112 Eur, MNPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: MNPD = 7500 – 0,42 x (metinių pajamų suma – 10080 Eur);

Jeigu metinės pajamos viršija 23112 Eur (bet mažesnės nei 34 370,67 Eur), MNPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: MNPD = 4800 – 0,18 x (metinių pajamų suma – 7704 Eur).

2022 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 8760 Eur, taikomas 6480 Eur MNPD;

Jeigu metinės pajamos viršija 8760 Eur, metinis NPD apskaičiuojamas pagal dvi formules:

Kai metinės pajamos ne didesnės nei 20 448 Eur,  MNPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: MNPD = 6480 – 0,34 x (metinių pajamų suma – 8760 Eur);

Kai metinės pajamos didesnės nei  20 448 Eur (bet mažesnės nei 34 370,67 Eur), MNPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: MNPD = 4800 – 0,18 x (metinių pajamų suma – 7704 Eur).

2021 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 7704 Eur, taikomas 4800 Eur MNPD;

Jeigu viršija, MNPD = 4800 Eur - 0,18 x (metinė pajamų suma – 7704 Eur).

2020 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 7284 Eur, taikomas 4800 Eur MNPD;

Jeigu viršija, MNPD = 4800 Eur - 0,19 x (metinė pajamų suma – 7284 Eur).

2019 m.

Jeigu metinės pajamos neviršija 6660 Eur, taikomas 3600 Eur MNPD;

Jeigu viršija, MNPD = 3600 Eur - 0,15 x (metinė pajamų suma – 6660 Eur).

2. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam riboto darbingumo, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas visą mokestinį laikotarpį, taikytina MNPD suma apskaičiuojama, deklaracijos GPM314 formos A5 arba A6 laukelyje įrašytą mėnesių skaičių „12" padauginus iš:

2023 m. 

1005 Eur - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

935 Eur - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

2022 m. 

870 Eur - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

810 Eur - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

2021 m.

645 Eur - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

600 Eur - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

2020 m.

645 Eur - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

600 Eur - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

2019 m.

353 Eur - kai nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba sunkus neįgalumo lygis;

308 Eur - kai nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

3. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam riboto darbingumo, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas ne visą mokestinį laikotarpį, taikytino MNPD suma apskaičiuojama tokiu būdu:

3.1. apskaičiuojama atitinkamais metais taikytino MNPD suma (žr. 1 punktą), kuri padalinama iš 12 ir dauginama iš tų mėnesių, kuriais jis neturėjo teisės į didesnį mėnesio NPD, skaičiaus.

3.2. mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jis turėjo teisę į didesnį mėnesio NPD, skaičius (nurodytas deklaracijos GPM314 formos A5 ar A6 laukelyje) padauginamas iš:

2023 m. 1005 Eur arba 935 Eur
2022 m. 870 Eur arba 810 Eur
2021 m. 645 Eur arba 600 Eur

2020 m.

645 Eur arba 600 Eur

2019 m.

353 Eur arba 308 Eur

3.3. Taip apskaičiuotos sumos sudedamos (3.1. + 3.2.)

Teises aktai

Registracijos numeris KM2240

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio deklaracija GPM314

Bendra informacija

Pateikimo terminas

Deklaracija turi būti pateikta ir perskaičiuotas mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos.

Deklaraciją, kuria nenuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir / arba palūkanoms nori pritaikyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytas mokesčio lengvatas arba kuria gyventojas, mokestiniu laikotarpiu gavęs Lietuvoje registruotino kilnojamojo daikto ir / arba Lietuvoje esančio nekilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, iš Lietuvos Respublikos biudžeto nori susigrąžinti pajamų mokesčio permoką, gyventojas gali pateikti mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, ne anksčiau kaip nuo kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.

Pateikimo būdai

Deklaracija VMI gali būti pateikta tokiais būdais:

tiesiogiai įteikta VMI darbuotojui;

pateikta elektroniniu būdu per EDS;

atsiųsta paštu.

Kas gali pateikti deklaraciją?

Deklaraciją VMI gali pateikti pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įgaliotas asmuo. Pastaruoju atveju prie deklaracijos turi būti pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Papildomų dokumentų teikimas

Teikimo priežastis

Reikalingi dokumentai

Dėl taikytinos MNPD sumos

Užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas apie per tą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, gautas pajamas, nuo kurių į užsienio valstybės biudžetą buvo sumokėtas pajamų mokestis.

Jeigu pajamų nebuvo gauta – užsienio valstybės mokesčių administratoriaus šį faktą patvirtinantis dokumentas.

Dokumentas, įrodantis ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius.

Dėl GPM tarifo, nustatyto DAIS, taikymo Lietuvoje gautoms palūkanoms ir / arba honorarui

Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, išduota užsienio valstybės mokesčių administratoriaus, kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje gautoms palūkanoms ir / arba honorarui nori prisitaikyti Lietuvos su užsienio valstybe, kurios nuolatiniu gyventoju yra laikomas asmuo, taikomoje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje atitinkamų rūšių pajamoms apmokestinti nustatytą mokesčio tarifą.

Teises aktai