Registracijos numeris KM2188

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas

2024 metais nuo 2023 metais gautų apmokestinamų pajamų galima paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:

  • iki 1,2 procentų — paramos gavėjams, laikomiems tokiais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą:

— Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams,

— ir (ar) Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąraše nurodytai užsienio valstybėje įsteigtai lietuvių bendruomenei ar kitai lietuviškai įstaigai ar organizacijai,

  • ir (ar) meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;
  • iki 0,6 procento — politinėms organizacijoms (politinėms partijoms ir politiniams komitetams), kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;
  • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) jų susivienijimams, įregistruotiems paramos gavėjais.

Pasitikrinti, ar asmuo turi paramos gavėjo statusą, galima Paramos gavėjų paieškoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2193

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas

Prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku), pasinaudojus vedliu, turi būti užpildomas ir pateikiamas Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms (FR0512 forma).

Užpildant Prašymą vedliu, pasirenkamas paramos gavėjas ir (ar) politinė organizacija, gavėją identifikuojantys duomenys, skiriama pajamų mokesčio dalis (procentais), laikotarpis, už kurį ji skiriama, pageidaujant ― ir pajamų mokesčio dalies paskirtis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2192

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas

Galima paskirti pajamų mokesčio dalį ne tik nuo 2023 m., bet ir nuo 2024 m. - 2026 m. gautinų pajamų, tačiau yra svarbu atsižvelgti į tai, kad nuo 2024 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamų iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį 2025 m. ir vėlesniais metais galima bus paskirti tik nevyriausybinėms organizacijoms (t. y. kurioms yra būtina Juridinių asmenų registro žyma „nevyriausybinė organizacija“) ir užsienio valstybėje įsteigtai lietuvių bendruomenei ar kitai lietuviškai įstaigai ar organizacijai, jeigu ji priskirtina nevyriausybinei organizacijai, ir (ar) meno kūrėjams, įregistruotiems paramos gavėjais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2191

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas

Prašyme galima nurodyti:

  • skiriant iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), užsienio valstybėje įsteigtą lietuvių bendruomenę ar kitą lietuvišką įstaigą ar organizaciją ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;
  • skiriant iki 0,6 procento pajamų mokesčio dalį — daugiau nei vieną politinę organizaciją, tačiau bendra politinėms organizacijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento;
  • skiriant iki 0,6 procento pajamų mokesčio dalį — daugiau nei vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento.

Teises aktai