Patvirtinto siuntėjo registracija

Patvirtinto siuntėjo registracija asmeniui suteikia teisę neterminuotam laikotarpiui komerciniams tikslams siųsti iš Lietuvos į kitas ES valstybes nares akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas ir kurios nurodytos patvirtinto siuntėjo registracijos duomenyse.

Asmuo pageidaujantis įsiregistruoti patvirtintu siuntėju, VMI turi pateikti prašymą dėl patvirtinto siuntėjo registracijos (prašymo pavyzdinę formą galite rasti čia).

Pažymėtina, kad asmens gali būti pareikalauta pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius realius ketinimus vykdyti teisėtą veiklą su numatytomis siųsti akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Prašymas ir papildomi dokumentai, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiami elektroniniu paštu [email protected].

Įregistravimo terminas - 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir/arba po papildomų veiksmų atlikimo dienos.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Registracijos numeris KM3163

Ši informacija skelbiama:
Patvirtinti siuntėjai

Asmuo neregistruojamas patvirtintu siuntėju, jeigu:

  1. pateikiami neteisingi ir/arba ne visi duomenys ir/ar dokumentai (jeigu prašymo nagrinėjimo metu buvo pareikalauta pateikti papildomų dokumentų ir/ar duomenų);
  2. asmuo neturi teisės aktų nustatytų galiojančių licencijų ir/ar leidimų, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais;
  3. nepateikiamas tinkamas mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas (kai jį pateikti privaloma);
  4. asmuo yra bankrutuojantis, bankrutavęs arba likviduojamas;
  5. turi neįvykdytų akcizų prievolių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3164

Ši informacija skelbiama:
Patvirtinti siuntėjai

Patvirtintas akcizais apmokestinamų prekių siuntėjas, pageidaujantis papildyti ir/arba pakeisti savo registracijos duomenyse nurodytų akcizais apmokestinamų prekių rūšis (tarifines grupes) ir/ar akcizais apmokestinamų prekių išsiuntimo vietą (-as), VMI turi pateikti prašymą dėl duomenų papildymo ir/arba pakeitimo.

Prašymas, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiamas [email protected] elektroniniu paštu.

Duomenys pakeičiami ir/arba papildomi per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir/arba atliktinų veiksmų įvykdymo dienos.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3165

Ši informacija skelbiama:
Patvirtinti siuntėjai

VMI turi teisę akcizais apmokestinamų prekių patvirtintą siuntėją išregistruoti iš patvirtintų siuntėjų šiais atvejais:

  1. patvirtintas siuntėjas 6 mėnesius iš eilės į kitą valstybę narę komerciniams tikslams neišsiuntė akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;
  2. patvirtintam siuntėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;
  3. patvirtinto siuntėjo rašytiniu prašymu.

VMI apie išregistravimo faktą asmenį informuoja per 5 darbo dienas pateikdama pranešimą per Mano VMI.

Teises aktai