Prašymas dėl akcizų grąžinimo (FR0396, FR0397)

Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir / arba alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Akcizų įstatymo 27 str. 1 d. 1, 5 - 8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0396 forma) ir Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397 forma), pildymo ir pateikimo tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2002-08-30 įsakymas Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“.

Prašymai dėl akcizų grąžinimo (FR0396 ir FR0397 formos) VMI gali būti pateikiami tokiais būdais:

  1. pristatomi tiesiogiai į VMI aptarnavimo skyrių;

  2. atsiunčiami paštu;

  3. elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI.

Jeigu asmuo pageidauja grąžintinas akcizų sumas įskaityti einamiesiems mokesčiams muitinėje padengti, tai kartu su prašymu jis turi pateikti prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą, patvirtintą VMI prie LR viršininko 2004-12-07 įsakymu Nr. VA-186.