Projektas „Plėtoti elektroninių dokumentų ekosistemą“

Projekto tikslas
 

Įgalinti verslą keistis informacija ir duomenimis su partneriais, viešosiomis institucijomis ir fiziniais asmenimis automatizuotu būdu, taip skatinant verslo procesų skaitmeninimą, sudarant prielaidas sumažinti administracines išlaidas ir pagerinti kompetentingų institucijų duomenų analitikos pajėgumus ir verslo apskaitos efektyvumą ir tvarumą.


Problemos aktualumas
 

Sprendžiamos problemos („Plėtoti elektroninių dokumentų ekosistemą“):

  1. nepakankamas verslo keitimasis elektronine, automatiškai apdorojama informacija ir duomenimis tarpusavyje ir su viešosiomis institucijomis automatizuotu būdu;
  2. nepakankamas verslo procesų skaitmeninimo skatinimas, sudarant prielaidas sumažinti administracines išlaidas, gerinti kompetentingų institucijų duomenų analitikos pajėgumus bei verslo apskaitos efektyvumą ir tvarumą;

Spręstinos problemos priežastys („Plėtoti elektroninių dokumentų ekosistemą“):

  1. verslo procesuose naudojami ir spausdinami popieriniai dokumentai – kvitai, važtaraščiai, kurie fiziškai teikiami klientams, partneriams ir gavėjams, o užbaigus sandorį išlieka poreikis toliau rūpintis šių popierinių dokumentų saugojimu ir archyvavimu bei dokumentų duomenis rankiniu būdu suvesti į verslo apskaitos sistemas;
  2. didelė popierinių dokumentų apyvarta, kurią mažinant mažėtų rizika dėl dokumentų klastojimo ir naikinimo, nes elektroninių dokumentų klastojimas ar naikinimas tampa vis sudėtingesnis ir brangesnis, palyginti su popieriniais dokumentais;
  3. rizika dėl nepakankamo kasdienių operacijų fiksavimo dokumentais, todėl skaitmenizavus kvitus ir važtaraščius, galima tolesnė efektyvi šių duomenų analitika ir mokestinių rizikų nustatymo bei valdymo metodų plėtra.

Projekto kryptys:

  1. 1. Sprendimo, leidžiančio praktiškai naudoti e. kvitus, sukūrimas:

Šio paprojekčio veiklų metu bus sukurtos prielaidos platesniam elektroninių dokumentų naudojimui ir verslo tvarkymo sistemų vystymuisi. T.y. bus sukurti elektroninio kvito (e.Kvito), kuris būtų alternatyva popieriniams ūkinių operacijų apskaitymo dokumentams, formą – vieningą duomenų rinkinį, kurį verslo valdymo sistemos galėtų siųsti, gauti, apdoroti ir toliau tvarkyti automatinėmis priemonėmis. Elektroninių dokumentų perdavimo metodas ir apibrėžtas duomenų rinkinys bus įdiegtas VMI i.APS teikiamose elektroninėse paslaugose, kuriose šiuo metu galima išrašyti tik popierinės formos ūkinės operacijos apskaitymo dokumentą.  Šie nauji i.APS funkcionalumai bus e.Kvito išrašymo-gavimo funkcijų prototipas, įgalinantis informacinių technologijų vystytojus savarankiškai kurti atitinkamas inovatyvias elektronines paslaugas.

D.U.K.

 

  1. 2. Sprendimo, leidžiančio praktiškai naudoti tarptautinius e. važtaraščius, sukūrimas:

Šio paprojekčio veiklų metu bus kuriamas nacionalinis eFTI Lietuvos prieigos punktas, leisiantis institucijoms kontrolės metu pasiekti verslo eFTI platformose tvarkomą elektroninę krovinio vežimo informaciją (eFTI). Į Lietuvos teisę bus perkeltos Reglamento (ES) 2020/1056 nuostatos, sukuriant nacionalinį prieigos punktą, kuris sudarys sąlygas kompetentingoms institucijoms matyti informaciją, susijusią su krovinių vežimu Europos Sąjungos teritorijoje, kuri tarp atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų teikiama elektroninėmis ryšių priemonėmis – verslo valdomose eFTI platformose.

 

Projekto įgyvendinimas:


Projekto biudžetas: 4 560 141,40  eurų

Projekto kodas: Nr. 04-011-P-0001

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. gruodžio 12 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2025 m. rugsėjo 30 d.

Projektas „Plėtoti elektroninių dokumentų ekosistemą“ finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovas Žilvinas Germanavičius:
Tel. 0 5 2 194 292
El. p. [email protected]
 

Projekto vykdytojas: