PVM deklaracijų teikimas

Vadovaujantis PVM deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklėmis[1], PVM mokėtojais registruoti asmenys, turi prievolę elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) pateikti PVM deklaraciją (forma FR0600) ir joje deklaruoti per atitinkamą mokestinį laikotarpį atliktus sandorius. FR0600 teikiama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kito mėnesio 25 dienos.

Asmens registruoto PVM mokėtoju PVM mokestinis laikotarpis gali būti:

 

Juridinio asmens

Fizinio asmens

Nustatomas automatiškai įsiregistravus PVM mokėtoju

Kalendorinis mėnuo

Kalendorinis pusmetis

 

Šis mokestinis laikotarpis netaikomas fiziniams asmenims, kurie įsigyja prekių (paslaugų) iš ES PVM mokėtojų, už kurias pirkėjui atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM

Įsigyjant prekių (paslaugų) iš ES PVM mokėtojų, už kurias pirkėjui atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM

Kalendorinis mėnuo

Kalendorinis mėnuo

Pateikus prašymą dėl mokestinio laikotarpio keitimo

Kalendorinis ketvirtis

 

Šį laikotarpį galima pasirinkti taikyti, kai:

  • praėjusių kalendorinių metų pajamos neviršija 300 000 Eur);
  • asmuo neįsigyja prekių (paslaugų) iš ES PVM mokėtojų, už kurias pirkėjui atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM.

Kalendorinis mėnuo

 

Mokestinio laikotarpio keitimas

Asmuo pageidaujantis pasikeisti PVM mokestinį laikotarpį, vadovaujantis PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklėmis[2], turi pateikti prašymą dėl PVM mokestinio laikotarpio keitimo. Prašymas teikiamas prisijungus prie autorizuotų elektroninių paslaugų teikimo portalo Mano VMI ir pasirinkus:

Paslaugos > Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas > PVM mokestinio laikotarpio keitimas > Pildyti prašymą

Prašymas dėl PVM mokestinio laikotarpio keitimo turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 8 darbo dienoms iki mokestinio laikotarpio pradžios, nuo kurio pageidaujama atlikti keitimą. Jeigu prašymą dėl PVM mokestinio laikotarpio keitimo teikia naujai į PVM mokėtojus įsiregistravęs asmuo, tai prašymas dėl PVM mokestinio laikotarpio keitimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po įsiregistravimo į PVM mokėtojus, 10 dienos.

Pažymėtina, kad asmenų, kurie įsigyja prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir/ar paslaugų, kurias šalies (Lietuvos) teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias paslaugas įsigyjantis asmuo PVMĮ 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Tokiu atveju, jeigu asmuo iki šių įsigijimų PVM deklaracijas teikė kalendorinio ketvirčio (jeigu tai juridinis asmuo) ar kalendorinio pusmečio (jeigu tai fizinis asmuo) laikotarpiais, asmeniui be atskiro prašymo pakeisti PVM mokestinį laikotarpį į kalendorinį mėnesį, pradedant nuo prekių ir/ar paslaugų įsigijimo mėnesio, atsiranda prievolė PVM deklaracijas teikti kalendorinio mėnesio laikotarpiais.

Plačiau apie PVM deklaracijų teikimą skaitykite čia.


[1] Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymų Nr. VA-29.

[2] PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147.