PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas ir tikslinimas

Paslaugos pavadinimas - PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas ir tikslinimas

Paslaugos gavėjai - Apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje

Paslaugos apibūdinimas: 

Apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - VMI) turi pateikti ir juos gali patikslinti Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemyje. Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas VMI per i.MAS sistemą yra privalomas. Mokesčių mokėtojai i.SAF posistemyje turi galimybę teikti per mokestinį laikotarpį gautų ir / arba įvykdytų mokėjimų duomenis, tačiau jų teikimas VMI nėra privalomas.

Elektroniniu būdu pateikti registrų duomenys mokesčių administratoriaus iniciatyva netaisomi. Apie pateiktame registre esančias klaidas (neatitikimus) mokesčių mokėtojas informuojamas elektroniniu būdu.

Duomenų pildymo, priėmimo ir  tikslinimo taisyklės - Informacija apie PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų pildymą, priėmimą ir  tikslinimą pateikiama adresu  https://www.vmi.lt/evmi/i.saf

Duomenų pateikimo  ir tikslinimo būdai: 

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

 1. i.SAF pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną. i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo aprašymą galima rasti adresu https://www.vmi.lt/evmi/i.saf. Į i. SAF įkeltos rinkmenos pašalinti negalima, rinkmenos duomenis galima patikslinti įkeliant kitą rinkmeną su tokiu pat PartNumber. Įkėlus rinkmeną į i. SAF, susiformuoja rengiamas registras, kurio lange galima:
 • įvesti naujos sąskaitos duomenis,
 • išfiltruoti sąskaitų sąrašą pagal norimus kriterijus,
 • koreguoti ar peržiūrėti rinkmena įkeltų sąskaitų duomenis,
 • pašalinti vieną ar kelias sąskaitas, eksportuoti pasirinktų sąskaitų duomenis,
 • peržiūrėti rengiamo registro suminius duomenis, pašalinti rengiamą registrą ar jį pateikti.
 1. Duomenis pateikti ir tikslinti naudojantis žiniatinklio paslauga, i.SAF žiniatinklio paslaugų specifikacijos aprašymą galima rasti adresu https://www.vmi.lt/evmi/i.saf
 2. Duomenis pateikti ir tikslinti rankiniu būdu tiesiogiai įvedant į i. SAF. Tai atlikti galima prisijungus prie i.MAS sistemos adresu https://imas.vmi.lt/isaf/
 3. Fiziniai asmenys gali pateikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis tiesiogiai i.SAF posistemyje gaudami ir išrašydami elektronines PVM sąskaitas faktūras ir pasirinkę jas įtraukti į registrus. Juridiniai asmenys  i.SAF posistemyje gali pateikti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų  duomenis naudodamiesi elektroninių PVM sąskaitų faktūrų gavimo ir įtraukimo į registrus paslauga.

Duomenų teikimas VMI negavus ir /ar neišrašius nė vienos PVM sąskaitos faktūros: 

Tuo atveju, jei apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje, per mokestinį laikotarpį negavo nė vienos ir/ar neišrašė nė vienos PVM sąskaitos faktūros teikiama i. SAF duomenų rinkmena, kurioje užpildyta tik antraštė arba rankiniu būdu sukuriami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai ir pateikiami be PVM sąskaitų faktūrų duomenų.

Duomenų pateikimo terminai: 

Mokestinio laikotarpio PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys VMI privalo būti pateikti šiais terminais:

 • kalendorinio mėnesio – iki kito mėnesio 20 dienos;
 • kalendorinio ketvirčio – iki kito mėnesio 20 dienos
 • kalendorinio pusmečio – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos;
 • nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos.

Išregistruojamo iš PVM mokėtojų apmokestinamojo asmens duomenys privalo būti pateikiami per 20 dienų po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų.

Paslaugos teikimo prieiga -  Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių sąskaitų faktūrų posistemį (i.SAF).

Paslaugos teikėjas -  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Paslaugos vadovas -  Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą ir internetinėje VMI svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/i.saf

Teisės aktai: