i.SAF

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) po konsultacijų ir diskusijų su verslo atstovais patvirtino Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles ir i.SAF duomenų rinkmenos aprašymą.

PVM sąskaitų faktūrų duomenis į I.SAF posistemį pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai privalo suvesti ir gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus VMI teikti nuo 2016 m. spalio 1 d.

  • ATMINTINĖ kaip sėkmingai pasiruošti elektroninio sąskaitų faktūrų (i.SAF) posistemio startui (paskelbta 2016-09-12)

Įsakymas „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės

i.SAF duomenų rinkmenos aprašymas

Išsamiausia informacija dėl i.SAF duomenų rinkmenos sudarymo ir jos atitikimo XML struktūros aprašui pateikiama i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo aprašyme (versija 1.2.1; 2016-10-12)

Aktualios redakcijos:

Neaktualios redakcijos:

Pakeitimai dėl i.SAF duomenų rinkmenos aprašymo

i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas

Aktuali redakcija:

Neaktualios redakcijos:

i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo aprašymas

Aktualios redakcijos:

Neaktualios redakcijos:

I.SAF žiniatinklio paslauga (atnaujinta 2017-09-13)

Dėmesio! Norint pasiekti žiniatinklio paslaugų WSDL, būtina suimportuoti SSL sertifikatą.

i.SAF žiniatinklio paslaugų specifikacija

Autentifikavimas
Autentifikavimui naudojamas SSL sertifikatas, pagal kurį i.SAF autentifikuos mokesčių mokėtoją.
Norėdamas pasinaudoti i.SAF žiniatinklio paslaugomis, mokesčių mokėtojas turėtų susigeneruoti sertifikatą i.MAS portale. Tai galima padaryti i.MAS portale pasirinkus [Nustatymai] -> [Žiniatinklio paslaugos].

Atnaujinta! Ūkio subjektų / mokesčių mokėtojų duomenų teikimo paslauga, kuri  leidžia ieškoti ir pasitikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemose užregistruotus viešai prieinamus duomenis.

Paslauga pasiekiama prisijungusiems (identifikuotiems) i. MAS naudotojams naudojantis žiniatinklio paslaugomis.

Dėmesio! Duomenų gavimui naudojant žiniatinklio paslaugą i. VAZ ir i. SAF posistemiuose naudojamas vienas sertifikatas.

Atualios redakcijos:

Ūkio subjektų/mokesčių mokėtojų duomenų teikimo išorinėms sistemoms žiniatinklio paslaugos specifikacija.

Neaktualios redakcijos:

Ūkio subjektų/mokesčių mokėtojų duomenų teikimo išorinėms sistemoms žiniatinklio paslaugos specifikacija.

Paklausimus dėl i.SAF rinkmenos parengimo, teikimo ar kitų techninių klausimų, susijusių su i.SAF taisyklių taikymu, prašome teikti naudojantis VMI interneto svetainės autorizuotos srities Mano VMI paslauga Švietimas ir konsultavimas -> Paklausimo teikimas, pasirenkant temą „Akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, i.SAF klausimais".

i.SAF projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašą.