Registracijos numeris KM1907

Ši informacija skelbiama:
Registracija PVM mokėtoju, PVM sertifikato išdavimas

Aspektas

Komentaras

Kaip Mano VMI galima užpildyti ir pateikti prašymą dėl PVM įregistravimo?

Norėdami pateikti prašymą Mano VMI dėl įregistravimo PVM mokėtojų registre / išregistravimo iš PVM mokėtojų, prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, atlikite šiuos veiksmus:

 1. vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos -> Užsakyti paslaugą;

 2. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Registravimas PVM mokėtoju;

 3. pasirinkite PVM mokėtojo įregistravimas / registrinių duomenų keitimas / išregistravimas.

Prašymą dėl kito asmens įregistravimo PVM mokėtoju galima teikti tik po prašymo įregistruoti mokesčių mokėtojų registre pateikimo (forma FR0227 juridiniams asmenims arba REG812 fiziniams asmenims).

 

Užsienio asmenų sąrašas rodomas, jei FR0388 pildymas inicijuojamas iš paslaugų medžio, o ne iš REG812 arba FR0227 prašymo, paspaudus mygtuką Registracija PVM mokėtoju. Kai teikiamas prašymas įregistruoti kitą asmenį, sistema reikalauja pridėti Įgaliojimą.

 

Jei pasirinkote įregistruoti save ir nesate įregistruotas mokesčių mokėtoju, rodomas apie tai informuojantis pranešimas. Pateikite REG812 formą ir tik po to pildykite FR0388 prašymą, kurio pildymą galima inicijuoti iš patvirtintos REG812 formos, spaudžiant mygtuką Registracija PVM mokėtoju.

 

Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Kiekvieno žingsnio duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

Kokius veiksmus reikia atlikti Mano VMI, kai mokesčių mokėtojas gauna sprendimą pateikti papildomus duomenis (forma FR0619) ir / ar papildyti PVM mokėtojo registrinius duomenis (forma FR0618)?

Kai gaunamas sprendimas (forma FR0618), kad asmuo įregistruotas PVM mokėtoju, sistemoje mokesčių mokėtojas mato atliktiną veiksmą: Papildyti PVM mokėtojo registrinius duomenis.

Atlikite šiuos veiksmus:

 1. lange Atliktini veiksmai, spauskite atliktino veiksmo nuorodą Papildyti PVM mokėtojo registrinius duomenis. Atsiveria mokesčių mokėtojo gauto dokumento informacija;

 2. peržiūrėkite gauto dokumento informaciją ir spauskite Papildyti PVM mokėtojo registrinius duomenis. Atsiveria FR0388 prašymo formavimo langas;

 3. užpildykite prašymo FR0388 duomenis. PVM mokėtojo duomenų papildymo prašyme nepildoma prašoma įregistravimo PVM mokėtoju data.

Kai yra gautas FR0619 dokumentas, sistemoje mokesčių mokėtojas mato atliktiną veiksmą: Pateikti papildomus duomenis / įvykdyti prašomus veiksmus. Atlikite šiuos veiksmus:

 1. lange Atliktini veiksmai spauskite atliktino veiksmo nuorodą Pateikti papildomus duomenis / įvykdyti prašomus veiksmus. Atsiveria gauto dokumento informacija;

 2. peržiūrėkite gauto dokumento informaciją ir spauskite Duomenys pateikti / veiksmai atlikti. Atsiveria atliktino veiksmo vykdymo informacijos nurodymo langas;

 3. nurodykite informaciją ir spauskite Saugoti. Sistema sukuria užduotį Įvertinti FR0619 prašomų veiksmų atlikimą;

 4. atliktino veiksmo būsena tampa Atliktas.

Kokius veiksmus reikia atlikti Mano VMI, kai mokesčių mokėtojas gauna įspėjimą apie ketinimą išregistruoti jį iš PVM mokėtojų?

Kai mokesčių mokėtojas gauna įspėjimą apie ketinimą išregistruoti iš PVM mokėtojų, sistemoje mokesčių mokėtojas mato atliktiną veiksmą: Ar sutinkate su mokesčių administratoriaus nustatytais pasikeitimais?. Norėdami nurodyti sutikimą / nesutikimą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. lange Atliktini veiksmai spauskite atliktino veiksmo nuorodą Ar sutinkate su mokesčių administratoriaus nustatytais pasikeitimais?. Atsiveria mokesčių mokėtojo gauto dokumento informacija;

 2. jei sutinkate su pasikeitimais, spauskite Sutinku, užpildę duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą informaciją peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti;

 3. jei nesutinkate su pasikeitimais, spauskite Nesutinku ir laisvu tekstu įrašykite argumentus. Užpildę duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą informaciją peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

Kaip Mano VMI galima užpildyti ir pateikti prašymą gauti PVM mokėtojo sertifikatą (forma FR0730)?

Norėdami pateikti prašymą gauti PVM mokėtojo sertifikatą (forma FR0730), atlikite šiuos veiksmus:

 

 1. prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos -> Užsakyti paslaugą:

 2. atsiveria paslaugos pasirinkimo langas;

 3. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Registravimas PVM mokėtoju. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 4. pasirinkite PVM mokėtojo sertifikato išdavimas. Mokesčių mokėtojas turi būti PVM mokėtoju. Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Atsiveria prašymo formavimo langas Pildymo būdas;

 5. spauskite Toliau. Atsiveria prašymo formavimo langas Finansiniai metai;

 6. nurodykite finansinius metus;

 7. spauskite Toliau. Atsiveria prašymo formavimo langas Ekonominės veiklos rūšys;

 8. sąraše sistema rodo tik tas mokesčių mokėtojo veiklos rūšis, kurios pasirinktais finansiniais metais mokesčių mokėtojui galiojo bent 1 dieną. Sistema taip pat rodo nuorodą, kur galima pakeisti veiklos rūšis. Nuoroda yra rodoma pagal tai, kurį mokesčių mokėtoją atstovaujama:

 • jei atstovaujamas mokesčių mokėtojas yra Lietuvos juridinis asmuo, tuomet sistema rodo nuorodą į prašymą „Mokesčių mokėtojo duomenų papildymas / keitimas“;

 • jei atstovaujamas mokesčių mokėtojas yra užsienio juridinis asmuo, tuomet sistema rodo nuorodą į prašymą „Užsienio juridinio asmens duomenų keitimas / išregistravimas“;

 • jei atstovaujamas mokesčių mokėtojas yra fizinis asmuo, tuomet sistema rodo nuorodą į prašymą „Fizinio asmens duomenų papildymas / keitimas mokesčių mokėtojų registre“.

 1. nurodykite reikiamą informaciją;

 1. spauskite Toliau. Atsiveria prašymo formavimo langas Gavimo būdas;

 1. nurodykite reikiamą informaciją. Sistemoje, priklausomai nuo dokumento gavimo būdo pasirinkimo, parodomi papildomi informacijos laukai;

 1. nurodę informaciją, spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas. Peržiūrėkite pateiktą informaciją ir pasirinkę užsakymo tvirtinimo būdą, spauskite Patvirtinti.

Gautas atsakymo dokumentas apie sertifikato parengimą skelbiamas Mano VMI Dokumentai -> Gauti ir apie jį informuojama.