Registracijos numeris KM0040

Ši informacija skelbiama:
Trikampė prekyba (12-2 str.)

Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų skirtingų ES valstybių narių PVM mokėtojai, o iš vienos valstybės narės išgabenamos prekės įsigyjamos kitos valstybės narės PVM mokėtojo ir nugabentos į trečiąją valstybę narę iš karto patiekiamos tos trečiosios valstybės narės PVM mokėtojui (žr. schemą žemiau).

Trikampės prekybos apmokestinimo principas – PVM sumokamas paskutinėje grandyje, t. y. sumoka tos ES valstybės pirkėjas, į kurią prekės atgabenamos.

Kai Lietuvos PVM mokėtojas yra A grandis

Kai Lietuvos PVM mokėtojas yra prekių tiekėjas (A grandis) ir prekes parduoda kitos ES valstybės PVM mokėtojui, o šis jas perparduoda trečiosios ES valstybės PVM mokėtojui, laikoma, kad Lietuvos PVM mokėtojas trikampės prekybos atveju tiekia prekes antrosios ES valstybės PVM mokėtojui.

 

Parduotų prekių vertę Lietuvos PVM mokėtojas deklaruoja PVM deklaracijos (forma FR0600) laukelyje 18 laukelyje, taip pat Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos (forma FR0564) 13 laukelyje.

 

Lietuvos PVM mokėtojas privalo turėti dokumentinius įrodymus, kad prekės faktiškai išgabentos.

Kai Lietuvos PVM mokėtojas yra B grandis

Lietuvos PVM mokėtojas, būdamas trikampės prekybos tarpininku (B grandimi), tiek įsigydamas prekes iš vienos ES valstybės PVM mokėtojo, tiek jas parduodamas kitos ES valstybės PVM mokėtojui, šių prekių pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuoja (ne PVM objektas Lietuvoje), tačiau privalo įsigytų prekę vertę deklaruoti PVM deklaracijos (forma FR0600) 22 laukelyje, o 20 laukelyje – parduotų prekių vertę.

 

Taip pat Lietuvos PVM mokėtojas, būdamas trikampės prekybos tarpininku (B grandimi), kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui parduotų prekių vertę turi deklaruoti Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos (forma FR0564) 14 laukelyje.

Kai Lietuvos PVM mokėtojas yra C grandis

Kai Lietuvos PVM mokėtojas yra trikampės prekybos prekių gavėjas (C grandis) ir prekės atgabenamos į Lietuvą, jis privalo nuo įsigytų prekių apmokestinamosios vertės apskaičiuoti atvirkštinį pardavimo PVM, jį nurodyti PVM deklaracijos (forma FR0600) 32 ir 25 laukeliuose, o atskaitomą pirkimo PVM sumą, tenkančią PVM apmokestinamai veiklai – 35 laukelyje. Įsigyjamų prekių apmokestinamoji vertė PVM deklaracijoje nedeklaruojama.

Teises aktai