Važtaraščio duomenų teikimas ir tikslinimas

Paslaugos pavadinimas - Važtaraščio duomenų teikimas ir tikslinimas

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys

Paslaugos apibūdinimas: 

Važtaraščio duomenų teikimas naudojamas įgyvendinti prievolę pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą.

Mokesčių mokėtojai, kurie siunčia, veža ir gauna krovinius kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje, mokesčių administratoriui teikia važtaraščių ir kitų krovinio gabenimo dokumentų (toliau – važtaraščiai), jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka išrašomi, duomenis, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viršininko įsakymu patvirtintomis važtaraščių duomenų teikimo taisyklėmis (toliau – taisyklės).

Nustačius, kad įvesti ar tikslinami duomenys neatitinka loginių taisyklių (formato reikalavimų), apie tai informuojantys pranešimai (nurodant neatitikimo pobūdį) automatizuotai pateikiami važtaraščio duomenų įvedimo formą pildančiam naudotojui. Informacija apie važtaraščio duomenų struktūros ir turinio patikrinimo metu nustatytus neatitikimus pateikiama važtaraščio duomenų redagavimo aplinkoje (pildymo formoje), aiškiai išskiriant taisytinas vietas.

Duomenis teikia ir  tikslina važtaraščio rengėjas vadovaujantis taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjui nurodytų pateikti važtaraščio duomenų teisingumą.

Elektroniniu būdu pateikti važtaraščio duomenys mokesčių administratoriaus iniciatyva netikslinami.

Duomenų teikimo  ir tikslinimo forma: 

Važtaraščio duomenys VMI teikiami ir tikslinami elektroniniu būdu:

  1. pateikiant XML formato važtaraščio duomenų rinkmeną (toliau - i.VAZ duomenų rinkmena), paruoštą pagal nustatytus reikalavimus;
  2. naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.VAZ duomenų rinkmenai, kuri paruošta vadovaujantis nustatytais reikalavimais, pateikti;
  3. važtaraščio duomenis įvesti / tikslinti tiesiogiai portale per naudotojo sąsają.
  4. pateikiami taikant atsargines važtaraščio duomenų teikimo procedūras –  internetu pasiekiamas atsarginis a.VAZ tinklalapis  arba  siunčiama padidinto tarifo SMS užklausa.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių važtaraščių posistemį (i.VAZ).

Duomenų pateikimo terminas: 

Važtaraščio duomenys teikiami ne anksčiau nei 7 dienos iki krovinio išsiuntimo ir ne vėliau nei važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.

Duomenys tikslinami per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį po važtaraštyje nurodyto krovinio perdavimo gavėjui.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas: 

  • Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba 8 700 55 882, skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje. +370 5 255 3190, skambinant iš užsienio.
  • Internetinėje VMI svetainėje, adresu  https://www.vmi.lt/cms/i.vaz.

Teisės aktai: