Verslo partnerių tikrinimas

Norėdami apsaugoti savo verslą nuo PVM sukčiautojų, prieš sudarydami verslo sandorius gerai įvertinkite informaciją apie būsimą verslo partnerį. Tam gali padėti VMI rekomendacinis leidinys, kuriame pateikiami patarimai kaip išvengti tokių sandorių ir netapti PVM sukčiavimo grandinės dalimi bei ES šalių ir įmonių administracinio bendradarbiavimo vadovas.

Prieš sudarydami sandorį su galimu verslo partneriu, atkreipkite dėmesį:

 • ar žinomi būsimo verslo partnerio veiklos vykdymo vietos, buveinės adresai;
 • ar žinomi konkretūs būsimo verslo partnerio atstovai ryšiams palaikyti, telefono numeriai, el. pašto adresai;
 • ar atstovas, įgaliotas sudaryti sandorius įmonės vardu (asmuo ryšiams palaikyti), turi reikiamą profesinę kompetenciją, ar jam nekyla sunkumų, pristatant įmonės veiklą ar siūlomas prekes / paslaugas;
 • ar būsimas verslo partneris pageidauja, kad atsiskaitymai vyktų per trečiuosius asmenis, perleidžiant akcijas, atsiskaitant skolų perkėlimo, reikalavimų perleidimo sutartimis ar grynaisiais pinigais;
 • ar, susitikus su nauju verslo partneriu, pavyksta nustatyti jo tapatybę ir įgaliojimus;
 • ar sandorius siūloma vykdyti su apmokestinamuoju asmeniu, įregistruotu užsienio šalyse arba teritorijose, kuriose taikomi lengvatiniai mokesčių tarifai, nors prekių kilmė arba realus paslaugų teikėjas yra iš kitų šalių arba numatytas tokio subjekto dalyvavimas atsiskaitymuose;
 • ar siūlomas vienkartinis sandoris, ar ilgalaikiai ryšiai, kaip ilgai būsimasis verslo partneris vykdo veiklą ir ar turi reikiamos patirties savo veiklos sferoje;
 • ar nekelia įtarimų siūloma prekių (paslaugų) kaina, ar siūloma prekių kaina nėra nepagrįstai maža, ar ji atitinka šiuo metu rinkoje esamą analogiškų prekių kainą (mažesnė prekių kaina gali būti susijusi su mokesčių vengimu, siekiu kuo greičiau realizuoti nelegalias, neteisėtais būdais įsigytas prekes);
 • ar aiški prekių kilmė ir jų patekimas į šalies rinką. Vienas iš rizikos veiksnių taip pat yra faktas, kad atsiskaitymuose dalyvauja trečioji šalis, t. y. kai pinigus prašoma pervesti į sandoryje nedalyvaujančio subjekto sąskaitą;
 • ar yra žinomi, ar viešai skelbti (spaudoje, televizijoje, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo internetinėje svetainėje www.lat.lt, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo internetinėje svetainėje www.lvat.lt) duomenys, kad būsimo verslo partnerio vadovaujantys darbuotojai ir / ar savininkai yra dirbę bankrutavusiose, neteisėtą veiklą vykdžiusiose įmonėse;
 • ar iš anksto žinomos konkrečios prekių pakrovimo ir pristatymo vietos, ar nekelia įtarimų siūlomos prekių pristatymo aplinkybės;
 • ar kita būsimų sandorių šalis vykdo veiklą; paprašykite pateikti įmonės registravimo pažymėjimą ar atitinkamo registro išrašą, PVM mokėtojo registracijos pažymą (jeigu jis PVM mokėtojas), leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, registruotą gavėjo / siuntėjo pažymėjimą, turimų leidimų, atestatų, susijusių su vykdoma veikla bei licencijų atitinkamai veiklai vykdyti (kai veikla yra ribojama ar licencijuojama) kopijas.

VMI informacijas apie mokesčių mokėtojus

Asmenys, kuriems duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais

Asmenys, laiku vykdantys mokestinius įsipareigojimus /  turintys mokestinę nepriemoką

Ilgalaikių skolininkų sąrašas

ES įmonės PVM kodo galiojimas

ES įmonės statusas pagal jos akcizinį numerį

Kelių transporto veiklos licencijas turintys vežėjai