Registracijos numeris KM1163

Ši informacija skelbiama:
Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaita FR0617 ir FR0617K (99 str.)

FR0617K formą privalo pateikti apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), neįsiregistravę ar įsiregistravę Lietuvos PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar žemės ūkio paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.

Nuo 2017-01-01 apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą) įsiregistravę Lietuvos PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, neprivalo teikti šios formos, jeigu jie VMI teikia PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis pagal Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004-04-21 įsakymu Nr. VA-55.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1159

Ši informacija skelbiama:
Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaita FR0617 ir FR0617K (99 str.)

Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita (forma FR0617K) turi būti pateikta iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos. Likviduojami asmenys šią ataskaitą turi pateikti iki likvidavimo dienos. Iki šios datos FR0617K formą privalo pateikti ir tie asmenys, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra ne kalendorinis mėnuo, o ketvirtis, pusmetis ar kitoks.

Ataskaitą galima pateikti tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

Atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2017-01-01 apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą) įsiregistravę Lietuvos PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, neprivalo teikti šios formos, jeigu jie VMI teikia PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis pagal Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004-04-21 įsakymu Nr. VA-55.

Teises aktai