Mokesčių naujienos

Dėl GPM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme GPMĮ[1] 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą.

Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI prie FM[2] interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis.

Daugiau informacijos 2023-11-27 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-4567

 

PRIDEDAMA:

1. GPMĮ 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrintas paaiškinimas (komentaras), 4 lapai.

2. GPMĮ 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo lyginamasis variantas, 4 lapai.

 

[1] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo.

[2] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.