Mokesčių naujienos

Dėl GPM įstatymo 9 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 5 punkto pakeitimo

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme GPMĮ[1] 9 straipsnio  apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 5 punkto pakeitimą.

Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI prie FM[2] interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis.

 

PRIDEDAMA:

1. GPMĮ 9 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 5 punkto komentaras, 1 lapas.

2. GPMĮ 9 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 5 punkto pakeitimo lyginamasis variantas, 1 lapai.

Daugiau informacijos 2023-12-06 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-4728

 

 

[1] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo.

[2] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.