Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 12 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) naujos redakcijos

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 12 straipsniu, taip pat siekdami užtikrinti vieningą mokesčių įstatymų taikymo praktiką, parengėme ir skelbiame naujos redakcijos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 12 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą).

Daugiau informacijos galite rasti VMI prie FM 2024 m. kovo 21 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-1074.

Komentarą galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis.

 

PRIDEDAMA. Komentaras, 6 lapai.

Daugiau informacijos galite rasti VMI prie FM 2024 m. kovo 21 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-1074.

 

 

Parengė

Teisės departamentas