Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir siekdama suvienodinti PMĮ[1] taikymo tvarką, parengė PMĮ 21 straipsnio 1 ir 3 dalių apibendrintus mokesčio įstatymo paaiškinimus (komentarus).

Šiuos atnaujintus komentarus galima rasti VMI[2] interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/pelno-mokestis.

 

Daugiau informacijos rasite 2023-12-20 Nr. (18. 32-31-1) E:-R4975

 

 

Parengė

Teisės departamentas

 

 

 

 

 

 

[1] Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (toliau – PMĮ).

[2]  Valstybinė mokesčių inspekcija.