Mokesčių naujienos

Dėl pridėtinės vertės mokesčio dengimo šilumos energijai ir karštam vandeniui iš valstybės biudžeto

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

Informuojame, kad 2022 m. kovo 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIV-942, kurio tikslas iš dalies sumažinti Lietuvos gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių sąskaitų už šildymą ir karštą vandenį ir laikinai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dengti 9 proc. PVM (skirtumas nuo 9 iki 0 proc.), apskaičiuotą už šilumos energiją ir karštą vandenį.

Ši tvarka taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai gyventojams patiektai šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti (toliau − šilumos energija ir karštas vanduo).

Šilumos tiekimo įmonės, mokėjimo pranešime apskaičiuotą, gyvenamosioms patalpoms patiektos, šilumos energijos kainą (įskaitant PVM), kurią turi sumokėti gyventojai, privalo sumažinti PVM suma, atitinkančia 9 proc. PVM tarifo dydį.

Todėl gyventojai už gyvenamosioms patalpoms sunaudotą šilumos energiją realiai PVM nemokės.

Atsižvelgiant į tai, kad PVM dengimo tvarka taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. faktiškai patiektai šilumos energijai, o įstatymas įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d., PVM mokėtojams, tiekiantiems šilumos energiją ir karštą vandenį, reikės patikslinti už praėjusius laikotarpius gyventojams išrašytus apskaitos dokumentus arba ateinančio laikotarpio (mėnesio) apskaitos dokumente nurodytą mokėtiną sumą už šilumos energiją sumažinti praėjusio laikotarpio PVM suma, atitinkančia 9 proc. PVM tarifo dydį.

Šilumos tiekėjai, pildydami mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją (FR0600 forma), šilumos energiją, patiektą į gyvenamąsias patalpas, turi apmokestinti taikant 9 proc. PVM tarifą, nustatytą PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Per atitinkamą mokestinį laikotarpį patiektos šilumos energijos apmokestinamoji vertė ir nuo jos apskaičiuota PVM suma yra įtraukiama į PVM deklaraciją.

Šilumos energijos tiekėjai, norėdami, kad jiems apskaičiuotas PVM (kurio nesumoka gyventojas) būtų padengtas iš biudžeto, turės už kiekvieną mokestinį laikotarpį pateikti Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimą apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 (2 versija) formą. Pranešimo forma, jos pildymo ir pateikimo tvarka bus patvirtinta artimiausiu metu.

9 proc. PVM (skirtumas tarp 9 ir 0 proc.) šilumos tiekėjui bus dengiamas iš biudžeto, t. y.:

1) jeigu PVM deklaracijos 36 laukelyje susidaro mokėtina į biudžetą PVM suma, tai iš šios mokėtinos į biudžetą sumos yra atimama apskaičiuota 9 proc. PVM tarifo dydžio suma, pritaikyta patiektai šilumos energijai ir deklaruota FR0766 pranešime;

2) jeigu PVM deklaracijos 36 laukelyje susidaro grąžintina iš biudžeto PVM suma, tai ši grąžintina iš biudžeto suma yra didinama apskaičiuota 9 proc. PVM tarifo dydžio suma, pritaikyta patiektai šilumos energijai ir deklaruota FR0766 pranešime.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-03-23 rašte Nr. R-1323

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas