Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas (11 str.)

Bendroji dalis:

Lietuvos vieneto pajamas sudaro visos pajamos, uždirbtos ir / ar gautos iš Lietuvos ir užsienio šaltinių.

 

Apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, iš pajamų:

  1. atimamos neapmokestinamosios pajamos;

  2. atimami leidžiami atskaitymai;

  3. atimami ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai;

  4. pridedami neleidžiami atskaitymai.

Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną, prie pajamų nepriskiriamos laivybos vieneto pajamos iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos, jei laivybos vieneto pasirinkimu pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos taikomas fiksuotas pelno mokestis.