Atstovavimo teisių prie VMI elektroninių sistemų suteikimo būdai

Fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas, užsienio valstybės asmeniui gali suteikti atstovavimo teises:

  • prisijungęs prie VMI elektroninių sistemų (Mano VMI, EDS, i.MAS ir kt.) ir suteikęs visas ar dalį teisių, kurios reikalingos elektroninės paslaugos gavėjo vardu užsakant ir / ar gaunant elektronines paslaugas. Atstovavimo teises elektroninėse sistemose gali suteikti ne tik fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas, bet ir kitas atstovas, turintis atstovų administravimo teisę;  
  • atvykęs ir tiesiogiai VMI aptarnavimo skyriuje* pateikęs arba atsiuntęs klasikiniu paštu užpildytas popierines prašymų formas (šis teisių suteikimo būdas netaikomas suteikiant atstovavimo teises i.MAS sistemoje). Informaciją, kokias prašymų formas reikia pateikti norint atitinkamoje sistemoje suteikti atstovavimo teises, rasite žemiau pateiktose nuorodose:

Kaip priskirti atstovą EDS? 

Kas yra Mano VMI ir kaip prie jos prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

Kas yra i. MAS ir kaip prie jos prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

Kas yra OSS, AIS, EPRIS, TIES ir kaip prie jų prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę internetu.