Kas yra i. MAS ir kaip prie jos prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas − mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

Prisijungti prie i. MAS ar jos posistemių galite adresu  https://imas.vmi.lt/isaf/  arba VMI svetainėje  www.vmi.lt  horizontalioje meniu juostoje VMI sistemos pasirinkite i.MAS bei vieną iš jos posistemių.

i. MAS sudaro posistemiai:

i. APS – nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemis;

i.EKA – išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis;

i. SAF – elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami registrų duomenys, teikiamos elektroninės paslaugos;

i. SAF-T – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis. 

i. VAZ – posistemis, skirtas važtaraščių duomenims pateikti ir važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo elektroninėms paslaugoms teikti.

Kai pirmą kartą jungiatės prie i. MAS, privalote nurodyti ir patvirtinti el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiami pranešimai, susiję su duomenų teikimu ir / ar paslaugų gavimu i.MAS. Nepatvirtinus aktualaus el. pašto adreso, naudojimasis i. MAS funkcijomis nebus galimas.

Norėdami prisijungti prie i. MAS bei jo posistemių, turite registruotis i. MAS ir turėti i. MAS atstovą. 

i. MAS atstovas yra:

  • fizinis asmuo (gyventojas);
  • įmonei (juridiniam asmeniui) ar gyventojui atstovaujantis fizinis asmuo.

Fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui i. MAS atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie i. MAS ir pasirinkus atitinkamą atstovaujamą asmenį. Apskaitą tvarkančiam asmeniui teisės automatiškai suteikiamos tik jungiantis prie i. SAF  ir i. EKA posistemių.

Norėdami, kad Jums atstovautų (teiktų duomenis ir / ar naudotųsi paslaugomis Jūsų vardu) kitas asmuo, turite prisijungti prie i. MAS: peržiūros lange pasirinkite i. MAS atstovai -> Naujas atstovas ->  i. MAS atstovo duomenys (varnele pažymėkite, kokias teises suteikiate). Atlikę šiuos veiksmus, išsaugokite informaciją.

Naujasis atstovas į savo el. paštą gaus patvirtinimo nuorodą, kurią patvirtinęs, galės teikti ir tvarkyti duomenis i.APS, i.EKA, i.SAF, i.SAF-T ar i.VAZ posistemiuose (priklausomai nuo posistemiuose suteiktų teisių), gauti priminimus ir užduotis apie nepateiktus duomenis, naudotis pateiktomis duomenų ataskaitomis.

Svarbu. Jeigu Jūs jau esate suteikęs atstovavimo teises Mano VMI ar / ir EDS, ši teisė atstovauti i. MAS automatiškai nesuteikiama.

Informaciją, kaip užsienio valstybės asmuo gali prisijungti prie  VMI elektroninių sistemų / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, rasite čia.