Registracijos numeris KM0441

Ši informacija skelbiama:
Beprocentinės paskolos ar lengvatinės palūkanos

Kai gyventojas už kreditą arba paskolą moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka gauta nauda vertinama pagal Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 7 punktą. Sprendžiant, kurių asmenų lengvatinės paskolos bus vertinamos kaip ekonominė nauda, atsižvelgiama į tai, ar lengvatinių paskolų palūkanų normos atitinka rinkos kainas sutarties sudarymo (paskolos suteikimo) momentu, o nauda nustatoma pagal pajamų gavimo metu galiojančias normas.

Gyventojo mokamos (nemokamos) palūkanos lyginamos su palūkanomis, kurios atitinka tikrąją rinkos kainą paskolos grąžinimo momentu. Šis palyginimas atliekamas lengvatinių palūkanų mokėjimo momentu, o jeigu palūkanos nemokamos – paskolos ar jos dalies grąžinimo momentu, arba paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, kai paskola ar jos dalis mokestiniu laikotarpiu negrąžinama.

Šios nuostatos taikomos ne tik tais atvejais, kai paskola ar kreditas yra gauti iš darbdavio, bet ir tais atvejais, kai pasiskolinama iš kitų asmenų (pvz., fizinio asmens ar juridinio asmens), nepriklausomai kokia paskolos ar kredito paskirtis - būstui, ar vartojimui.

Išimtis. Pajamų natūra neatsiranda gyventojui, kuris moka lengvatines palūkanas ar jų nemoka už iki 2009-01-01 darbdavio suteiktą kreditą arba paskolą gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti.

1 pavyzdys

 

Gyventojas 2018 m. kovo 2 d. gavo iš įmonės 15 000 Eur paskolą 5 metams. Paskolos sutartyje nustatyta, kad visa palūkanų suma yra sumokama ir paskola grąžinama pasibaigus sutarties terminui, t. y. 2023 m. kovo 1 d.

 

Kadangi 2018-2022 m. palūkanų mokėjimas nenustatytas (palūkanos nemokamos), taip pat paskola negrąžinama, gyventojo gauta nauda turi būti įvertinama 2018 m. gruodžio 31 d., 2019 m. gruodžio 31 d., 2020 m. gruodžio 31 d., 2021 m. gruodžio 31 d., 2022 m. gruodžio 31 d. ir palūkanų sumokėjimo bei paskolos grąžinimo momentu, t. y. 2023 m. kovo 1 d.

 

2 pavyzdys

 

Gyventojas 2018 m. gavo iš įmonės beprocentinę 20 000 Eur paskolą 5 metams. Pirmais metais paskola negrąžinta. Antraisiais metais, t. y. 2019 m. liepos 6 d. gyventojas grąžina 5 000 Eur, trečiaisiais metais nieko negrąžina, ketvirtaisiais metais grąžina 10 000 Eur ir penktaisiais metais grąžina likusią sumą.

 

Nuo beprocentinės paskolos, kurios dalies pirmaisiais metais gyventojas negrąžino, gyventojo gautos pajamos natūra apskaičiuojamos paskutinę mokestinio laikotarpio dieną nuo visos 20 000 Eur sumos.

 

Antraisiais metais - 2019 m. liepą gyventojas faktiškai grąžina 5 000 Eur paskolos dalį. Iki liepos mėnesio gyventojo gauta nauda apskaičiuojama nuo 20 000 Eur, pajamos natūra apskaičiuojamos paskolos (jos dalies) grąžinimo momentu. Paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, t. y. 2019 m. gruodžio 31 d. gyventojo gauta nauda apskaičiuojama nuo 15 000 Eur suteiktos paskolos dalies (20 000 - 5 000).

 

Trečiaisiais metais paskolos dalies gyventojas negrąžina, vadinasi, pajamos natūra apskaičiuojamos 2020 m. gruodžio 31 d. (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną) nuo 15 000 Eur.

 

Ketvirtaisiais metais sugrąžinama 10 000 Eur, todėl paskolos grąžinimo momentu apskaičiuojama gyventojo gauta nauda nuo 15 000 Eur paskolos. Paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, t. y. 2021 m. gruodžio 31 d. gyventojo gauta nauda apskaičiuojama nuo 5 000 Eur suteiktos paskolos sumos (15 000 - 10 000).

 

Penktaisiais metais gyventojo gauta nauda apskaičiuojama nuo likusios 5 000 Eur sumos paskolos grąžinimo momentu.

 

3 pavyzdys

 

Jeigu paskolos suteikimo metu palūkanų tikroji rinkos kaina yra 10 proc., gyventojas šią paskolą gavo su 5 proc. palūkanomis, o pajamų pripažinimo momentu palūkanų tikroji rinkos kaina – 12 proc., tokiu atveju gyventojo gauta nauda yra 5 proc. (10 – 5).

 

Jeigu palūkanos rinkoje sumažėtų iki 7 proc., gyventojo gauta nauda būtų 2 proc. (7 – 5).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0442

Ši informacija skelbiama:
Beprocentinės paskolos ar lengvatinės palūkanos

Gyventojas, suteikdamas beprocentinę paskolą įmonei, naudos negauna. Tad įmonei suteikta paskola be procentų nėra pajamos natūra.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0440

Ši informacija skelbiama:
Beprocentinės paskolos ar lengvatinės palūkanos

Gyventojui gavus beprocentinę paskolą iš kito gyventojo, laikoma, kad jis gavo kitų pajamų – B klasės pajamų. Paskolos gavėjas iki kitų metų gegužės 1 d. turi pateikti metinę pajamų deklaraciją ir nuo gautos naudos sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį.

Svarbu. Pajamų natūra nuostatos netaikomos, kai gyventojas beprocentinę paskolą gauna bendražmogiško bendravimo atvejais, kai tai pagrįsta asmeniniais santykiais ir tai nėra atlygis už darbą ar suteiktas paslaugas.

Teises aktai