DUK apie virtualų buhalterį i.APS

1. Kas gali jungtis prie i.APS?


Gyventojai, vykdantys individualią veiklą su pažyma, su verslo liudijimu, ne PVM mokėtojai, PVM mokėtojai, gali tvarkyti supaprastintą apskaitą i.APS. Nuo 2019-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1183, kuriuo patikslintos ir aiškiau išdėstytos Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatos. Šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad supaprastintą apskaitą gali pasirinkti gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla (t. y. tiek su verslo liudijimu, tiek su pažyma). Vadinasi, individualią veiklą vykdantys gyventojai (tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu), tiek ne PVM mokėtojai, tiek PVM mokėtojai, gali rinktis tvarkyti supaprastintą apskaitą per i.APS.


2. Kokiu būdu galima prisijungti prie i.APS?

 

Prie i.MAS posistemio i.APS galima prisijungti tokiu pat būdu kaip ir prie kitų VMI informacinių sistemų (pvz.: Mano VMI, EDS ir kt.):

  • Per išorines sistemas (el. bankininkystė, VĮ Registrų centras, Elektroniniai valdžios vartai, Skaitmeninio sertifikavimo centras);
  • Su VMI priemonėmis
  • Prisijungus, reikia pasirinkti VMI e. paslaugą „i.MAS".

 


3. Ar bus nustatytas datos apribojimas? Pvz., išrašiau S / F, pamiršau įvesti į programą, galėsiu tą padaryti po pusmečio atbuline data?

 

Naudotojas pajamų ir išlaidų dokumentus gali įvesti bet kada per einamąjį mokestinį laikotarpį. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, dokumentus bus leidžiama vesti taip, kad tai neprieštarautų galiojantiems teisės aktams (bus sudarytos techninės galimybės atlikti norimus duomenų taisymus).


4. Ar i.APS galės savo apskaitą tvarkyti gyventojas, turintis tuo pačiu laikotarpiu verslo liudijimą ir individualią veiklą pagal pažymą?

 

Gyventojai, tuo pačiu metu vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimu ir individualią veiklą pagal pažymą, gali tvarkyti supaprastintą apskaitą per i.APS.


5. Kaip atsispausdinti pajamų ir išlaidų žurnalą?

 

„Apskaitos žurnalo" peržiūros lange reikia pasirinkti pačios naršyklės spausdinimo funkciją. Tai dažniausiai galima padaryti, pvz., chrome naršyklėje, paspaudus CTRL-P trumpinį. Dokumentas bus atspausdintas PDF formatu.


6. Ar galima pridėti i.APS atstovavimo teises, kaip tai padaryti?

 

Automatiškai i.APS atstovavimo teisės suteikiamos fiziniams asmenims, kurie atstovauja save. Mokesčių mokėtojas, kuris nori, kad jam atstovautų kitas asmuo turi prisijungti prie i.MAS. i.MAS peržiūros lange turi spausti „i.MAS atstovai", atsidariusiame lange turi pasirinkti „Naujas atstovas", atsidariusiame lange turi užpildyti „i.MAS atstovo duomenys" ir varnele pažymėti, kokias teises suteikia. Atlikęs visus veiksmus, turi spausti mygtuką „ Išsaugoti". Naujasis atstovas į savo el. paštą gaus patvirtinimo nuorodą, kurią patvirtinęs, galės atstovauti.


7. Ar gyventojas gali pabandyti kaip veikia virtualus buhalteris (i.APS)?

 

Išbandyti, kaip veikia programa, susipažinti su jos funkcijomis ir galimybėmis – apsispręsti, ar nori naudotis i. APS paslauga, ar ne, gyventojai gali demonstracinės virtualaus buhalterio („i.APS DEMO") versijos pagalba. Paprasčiausias būdas išbandyti virtualaus buhalterio i.APS DEMO versiją — per e. bankininkystę. Prisijungus prie e. banko reikia pasirinkti VMI e. paslaugą —„i.APS DEMO". Susipažinti su programa gali ne tik individualią veiklą vykdantys, bet ir ketinantys dirbti savarankiškai asmenys.


8. Ar galima į i. APS įvesti anksčiau išrašytos sąskaitos faktūros duomenis?

 

Taip, galima. Įvesdami elektroninės sąskaitos faktūros duomenis, pasirinkite „Įvedami anksčiau išrašytos sąskaitos duomenys", jei norite įvesti anksčiau išrašytos sąskaitos duomenis, įveskite ankstesnę nei šiandienos išrašymo datą.


9. Kokiu būdu galima pakoreguoti / anuliuoti jau išrašytą PVM sąskaitą faktūrą /sąskaitą faktūrą ir kitus pajamų ir išlaidų dokumentus?

Norint patikslinti / anuliuoti PVM sąskaitą faktūrą, kuri yra išrašytą per i.SAF, reikia išrašyti „Kreditinę“ sąskaitą, nurodant tikslinamos sąskaitos faktūros seriją, numerį bei išrašymo datą. Pakeitus / patikslinus sąskaitos faktūros duomenis (pagal konkrečią situaciją), reikia spausti „Patvirtinti“.

Sąskaitą faktūrą ir kitus pajamų ir išlaidų dokumentus galima anuliuoti neišrašant kreditinės sąskaitos faktūros. Dokumentų anuliavimo veiksmai:

Pasirinkti norimą sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą.

Pasirinkti mygtuką „Atšaukti".

Įvesti dokumento atšaukimo priežastį.

Pasirinkti patvirtinti dokumento atšaukimą.

Peržiūrėti dokumento atšaukimo informaciją.

Kuriamas naujas dokumentas tuo atveju, jei reikalinga kurti naują.


10. Kaip i.APS sistemoje turės būti nurodomos prekių, medžiagų įsigijimo išlaidos?


Užpildant popierinį žurnalą, išlaidų skiltyje nurodoma visos įsigytos prekių partijos įsigijimo kaina (pagal išrašytą apskaitos dokumentą), o metų pabaigoje inventorizuojami neparduotų prekių (medžiagų) likučiai ir žurnalo išlaidų skiltyje nurodomi su minuso ženklu, o kito mokestinio laikotarpio pradžioje perkeliami į išlaidų skiltį su pliuso ženklu. Programa automatiškai sugeneruos inventorizacijos įrašo juodraštį 12-31 (YYYY-01-01) su neigiamais likučiais. Kito laikotarpio pradžioje naudotojas perkelia į išlaidų dalį su pliuso ženklu rankiniu būdu.


11. Ar, tvarkant apskaitą i.APS, bus galima stebėti savo turimų prekių likučius, metų gale atlikti prekių inventorizaciją?


Tvarkant apskaitą, yra galimybė stebėti savo turimų prekių likučius ir atlikti metų gale prekių inventorizaciją.


12. Ar PVM mokėtojų išrašytos / gautos PVM sąskaitos faktūros iš i.SAF bus perkeltos į i.APS, ar reikės dar kartą iš naujo patiems suvesti į i.APS?


Norint išrašyti sąskaitas, PVM mokėtojas bus nukreipiamas į i.SAF, kur jis galės išrašyti sąskaitas ir jas gauti (jei bus sutikęs gauti), pačių PVM sąskaitų faktūrų naujai suvedinėti į i.APS nereikės.


13. Kaip bus nustatoma, kurio ilgalaikio turto, nurodyto FR0457 formoje, bus skaičiuojamas nusidėvėjimas, o kurio (pvz., lengvojo automobilio, naudojamo advokato veikloje) neskaičiuojamas (nepriskiriamas leidžiamiems atskaitymams)?


Programoje įkeltas informacinis pranešimas, kurio tikslas priminti naudotojui apie ilgalaikio turto leidžiamų atskaitymų išlaidas: „Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos tik tais atvejais, kai lengvieji automobiliai yra naudojami tik transporto paslaugoms (pavėžėjimui) arba vairavimo mokymo paslaugoms teikti ir (arba) nuomoti." Patys naudotojai i.APS turi dėti žymą, kad veikloje naudojamam automobiliui, kaip ilgalaikiui turtui, turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas.


14. Ar metų eigoje pateikus FR0457 duomenys persikels į i.APS automatiškai?


Duomenys perkeliami automatiškai (duomenų atnaujinimas numatytas kartą per parą).