Registracijos numeris KM0267

Ši informacija skelbiama:
Gamybinė įmonė, turinti riboto darbingumo asmenų

Įmonės, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją (t. y. gamybinės) sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kuriose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą pelno mokestį, atsižvelgdama į riboto darbingumo asmenų dalį tarp visų dirbančiųjų.

Riboto darbingumo asmenų dalis tarp visų dirbančiųjų asmenų

Apskaičiuoto pelno mokesčio mažinimas

Daugiau kaip 50 proc.

100 proc.

40-50 proc.

75 proc.

30-40 proc.

50 proc.

20-30 proc.

25 proc.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0269

Ši informacija skelbiama:
Gamybinė įmonė, turinti riboto darbingumo asmenų

Nustatant asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, kategorijas, šių asmenų dalį tarp visų dirbančių asmenų turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1436.

Riboto darbingumo asmenimis laikomi:

  1. invalidai ir / ar asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas mažesnis kaip 55 proc. darbingumo lygis;
  1. senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, sukakę asmenys; 
  2. namudininkai: vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, auginantys vieną ar daugiau vaikų iki 8 metų amžiaus, vaikus (invalidus) ir / ar asmenis iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, taip pat daugiavaikės motinos, turinčios 4 ir daugiau nepilnamečių vaikų;
  3. valstybės įmonėse prie pataisos namų dirbantys nuteistieji;
  1. mokiniai, atliekantys gamybinę praktiką;
  1. psichiatrijos sveikatos priežiūros įstaigose gydomi ir gamybinės reabilitacijos įstaigose ar įmonėse terapinio ir reabilitacinio pobūdžio veikla užsiimantys ligoniai.

Asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, dalis tarp visų dirbančiųjų asmenų nustatoma dalijant mokestinio laikotarpio vidutinį sąrašuose esančių asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, skaičių iš vidutinio sąrašuose esančių visų darbuotojų skaičiaus.

Teises aktai