Jūrininkų pajamos

Registracijos numeris KM0851

Ši informacija skelbiama:
Jūrininkų pajamos

Jūrininkų už darbą laivo reiso metu gautos pajamos priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms, jeigu jūrininkų pajamos gautos už darbą laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės jūrų laivų registre:

 • bet kurios ES valstybės jūrų laivų registre;

 • Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos jūrų laivų registre;

 • Danijos tarptautiniame jūrų laivų registre (The Danish International Register of Shipping (DIS));

 • Vokietijos tarptautiniame jūrų laivų registre (the German International Shipping Register (ISR));

 • Italijos tarptautiniame jūrų laivų registre (the Italian International Shipping Register);

 • Maderos tarptautiniame jūrų laivų registre (the Madeira International Ship Register (MAR));

 • Kanarų salų jūrų laivų registre (the Canary Islands register);

 • Gibraltaro jūrų laivų registre.

Tuo atveju, kai jūrininkas pasibaigus laivo, įregistruoto EEE jūrų laivų registre, reisui dirba krante (ne pakrovimo ar iškrovimo darbus), jo pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms.

Pavyzdys

 

Jūrininkas laivo, įregistruoto Lietuvos jūrų laivų registre, reiso metu birželio mėn. už 12 darbo dienų gavo 2 500 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų. Pasibaigus laivo reisui, jūrininkas už birželio mėn. 10 darbo dienų darbą krante gavo 1 200 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų. Vadinasi, birželio mėn. jūrininkas gavo 3 700 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų.

 

Pajamų mokesčiu neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos tik laivo reiso metu gautos pajamos (2 500 Eur). Pajamos, gautos už darbą krante (1 200 Eur) yra apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

 

Pajamos, gautos už darbą laivo, įregistruoto ne EEE valstybės jūrų laivų registre, reiso metu priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0850

Ši informacija skelbiama:
Jūrininkų pajamos

Jūrininkų pajamoms, gautoms už darbo laivo reiso metu laikotarpį, priskiriama:

 • darbo užmokestis, įskaitant priedus ir priemokas už darbą laivo reiso metu;

 • darbo užmokestis už laisvadienius, gautus už dirbtus viršvalandžius ir darbą švenčių bei poilsio dienomis laivo reiso metu;

 • darbo užmokestis už kasmetines atostogas, suteiktas už darbo laivo reiso metu laikotarpį;

 • piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, priklausančias už darbo laivo reiso metu laikotarpį;

 • ligos pašalpos (jūrininkui susirgus laivo reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbo laivo reiso metu laikotarpį, per laisvadienius, gautus už dirbtus viršvalandžius ir darbą švenčių bei poilsio dienomis laivo reiso metu).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0849

Ši informacija skelbiama:
Jūrininkų pajamos

Pajamų klasė

Paaiškinimai

A klasė

Priskiriamos jūrininkų pajamos (darbo užmokestis bei su juo susijusios pajamos reiso ir ne reiso metu) gautos iš:

 1. Lietuvos įmonės arba užsienio įmonės, veikiančios per nuolatinę buveinę Lietuvoje;

 2. nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę.

Prievolė išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį nuo apmokestinamųjų A klasės pajamų tenka šias pajamas išmokančiam asmeniui tokiais terminais:

 • nuo išmokų, išmokėtų iki atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 d.;

 • nuo išmokų, išmokėtų po atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 d., išskaičiuotas pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėtas A klasės išmokas jūrininkams (nuolatiniams Lietuvos gyventojams) turi deklaruoti mėnesinės deklaracijos GPM313 formoje ir metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje ir jos priede GPM312L.

 

2017 m. mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs A klasės išmokas jūrininkams (nuolatiniams Lietuvos gyventojams), turi pateikti mėnesinę deklaraciją FR0572 (tik pagrindinį deklaracijos FR0572 lapą) ir metinę deklaraciją FR0573 ir jos priedą FR0573A.

 

2016 m. ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs A klasės išmokas jūrininkams (nuolatiniams Lietuvos gyventojams), teikia tik mėnesinę deklaraciją FR0572 ir jos priedą FR0572A. Išmokos, kurios buvo deklaruotos mėnesinės deklaracijos FR0572A priede, nedeklaruojamos metinės deklaracijos FR0573 formoje.

B klasė

Priskiriamos jūrininkų iš užsienio valstybių įmonių gaunamos pajamos.

 

Nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, priskiriamų apmokestinamosioms B klasės pajamoms, jūrininkai (nuolatiniai Lietuvos gyventojai) pajamų mokestį turi sumokėti ir pajamas deklaruoti iki kitų metų gegužės 1 d. pateikdami metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0852

Ši informacija skelbiama:
Jūrininkų pajamos

Dienpinigiai laivo įgulos nariams mokami tokia tvarka:

 1. Laivo įgulai, dirbančiai kelių užsienio valstybių uostuose, dienpinigiai apskaičiuojami pagal Vyriausybės nustatytas dienpinigių vykstantiems į užsienio komandiruotes normas atsižvelgiant į laivų plaukiojimo regionų valstybėms numatytą vidutinę dienpinigių mokėjimo normą.
 2. Pagal apskaičiuotas vidutines regiono arba vienos valstybės dienpinigių normas nustatoma normatyvinė įgulos ir visų vieneto jūreivių ketvirčio dienpinigių suma atsižvelgiant į tai, kad apskaičiuojant dienpinigius įguloms, dirbančioms užsienyje plaukiojančiuose laivuose, komandiruotės laikas sutampa su laivo reiso laiku (neįskaitant kelionės tarp uostų laiko).
 3. Dienpinigiai kiekvienam įgulos nariui išmokami pagal įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatytus dydžius, neviršijant ketvirčio fondo, kuris apskaičiuojamas pagal nustatytas normas. Dalis dienpinigių išmokama pinigais, o kita dalis panaudojama maitinimo išlaidoms apmokėti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0853

Ši informacija skelbiama:
Jūrininkų pajamos

Taip, kadangi jūrininkų pajamos priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms apskaičiuojant mokėtiną pajamų mokestį, iš apmokestinamųjų pajamų atimamas tą mėnesį galiojantis NPD.

Teises aktai