Ką daryti, jeigu klaidingai sumokėjau / permokėjau mokestį ar kitą įmoką?

Jeigu mokestį, administracinę baudą, valstybės rinkliavą ar kitą įmoką į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėjote per klaidą (pvz., nurodėte neteisingą įmokos kodą) ar sumokėjote per didelę sumą (pvz., reikėjo mokėti 30 Eur, tačiau sumokėjote 40 Eur), tuomet klaidingai sumokėtas ar permokėtas sumas galite:

  • susigrąžinti;
  • įskaityti savo turimoms mokesčių, baudų ar kitų įmokų prievolėms;
  • įskaityti kito asmens prievolėms (įskaitymai kitam mokesčių mokėtojui atliekami tik tuomet, jeigu Jūs, mokėdami įmoką už kitą mokesčių mokėtoją, nenurodėte privalomų rekvizitų, pagal kuriuos įmoka įskaitoma. Permokos, susidariusios pagal pateiktas mokesčių deklaracijas, negali būti įskaitomos kito asmens mokestinėms prievolėms dengti;
  • įskaityti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – SODRA) administruojamai mokestinei nepriemokai ar kitai nesumokėtai įmokai padengti.

Norėdami permokėtas ar klaidingai sumokėtas sumas susigrąžinti į savo sąskaitą ar įskaityti (padengti) kitoms savo ar kito asmens prievolėms, turimoms mokestinėms nepriemokoms ar kitoms nesumokėtoms įmokoms SODROJE, turite pateikti prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) (forma FR0781).

Prašymą galite užpildyti ir pateikti e. būdu per Mano VMI sistemą. Horizontalaus meniu juostoje pasirinkite Paslaugos −Mokesčių suderinimas ir grąžinimas -> Mokesčių ir permokų grąžinimas, įskaitymas -> Pildyti prašymą. Informaciją, kaip užpildyti ir pateikti prašymą, rasite čia.

Pildydami prašymą dėl turimų permokų pervedimo SODROJE turimoms nepriemokoms padengti, prašymo laukelyje Mokesčių grąžinimas turite nurodyti SODROS įmonės kodą  ir vieną iš SODROS surenkamųjų sąskaitų, kurias galite rasti čia.

Jeigu neturite galimybės prašymą užpildyti e. būdu, tai galite padaryti atvykę į artimiausią VMI aptarnavimo skyrių* arba užpildytą prašymą atsiųsti paštu. Prašymo formą FR0781 pildymui galite rasti ir atsispausdinti čia.

Svarbu. Jeigu norite susigrąžinti ar įskaityti klaidingai ar permokėtus VMI neadministruojamus mokesčius, valstybės rinkliavas ar kitas įmokas (pvz., žyminį mokestį, valstybės rinkliavą už savivaldybės ar kitų valstybės institucijų teikiamas paslaugas, kitas įplaukas į biudžetą) kartu su prašymu turite pateikti papildomus dokumentus ar duomenis (pvz., teismo nutartį, mokėjimo pavedimą, valstybės (savivaldybės) institucijų (įstaigų) pažymas), patvirtinančius klaidingą įmokos sumokėjimą ar permokos atsiradimą.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę internetu.