Kaip nutraukti atstovo teises kitose VMI informacinėse sistemose (MOSS, AIS, EPRIS, TIES)?

Norėdami nutraukti atstovavimo teises kitam asmeniui MOSS, AIS, EPRIS, TIES sistemose (ar vienoje iš jų), prisijungę prie Mano VMI kairiajame meniu pasirinkite Mano VMI atstovai ir prie pasirinkto atstovo, kuriam norite nutraukti / pakoreguoti teises, paspauskite žalią pieštuką. Atsivėrusiame atstovo duomenų peržiūros lange spauskite Kitų sistemų teisės, nuimkite varneles ties tomis sistemomis, kuriose norite nutraukti atstovavimą bei patvirtinkite dokumentą.

Taip pat dėl atstovo teisių nutraukimo ar koregavimo galite pateikti užpildytą popierinį prašymą „Duomenys apie Mano VMI atstovą“ tiesiogiai arba išsiųsti klasikiniu paštu į VMI aptarnavimo skyrių. Siunčiant prašymą paštu būtina pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Informaciją, kaip užsienio valstybės pilietis gali prisijungti prie VMI informacinių sistemų, rasite čia.