Kaip sumokėti mokesčių prievoles, administracines baudas ar kitas įmokas?

Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas bei kitus mokėjimų duomenis, taip pat įmokų kodus galite rasti čia

Sumokėti VMI galite:

•  per Mano VMI sistemą:

Instrukciją su vaizdine medžiaga, kaip atlikti mokėjimą, rasite čia.

•  tiesiogiai per elektroninę bankininkystę:

Informaciją, kaip suformuoti mokėjimo pavedimą elektroninėje bankininkystėje, rasite čia.

•  naudodamiesi Mano VMI sistemos paslauga „Mokėjimo pavedimo suformavimas“:

galite sukurti (parengti) mokėjimo pavedimo dokumentą, kurį atsispausdinę, mokesčius galėsite sumokėti vietose, kur naudojami „BAR kodo“ skaitytuvai.  Mokėjimo dokumentą galima suformuoti turimai mokesčio prievolei, pasirinkus ją iš apskaitos duomenų arba nurodžius savo turimus duomenis. Minėtą paslaugą rasite viršutinėje horizontalaus meniu juostoje pasirinkę Paslaugos -> Mokesčių suderinimas ir grąžinimas -> Mokėjimo pavedimo suformavimas.

įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

AB Lietuvos paštas pašto skyriuose; per UAB „Paysera LT“; SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose; UAB „Elotus“; UAB „Foxpay“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX; UAB „Perlas Finance“: „Perlo“ terminaluose, Lietuvos spauda kioskuose, „Narvesen“ ženklu pažymėtose parduotuvėse, taip pat per mobiliąją programėlę „Perlas Go“, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google Play; per UAB „Viena Sąskaita“.

Mokėjimai už kitą asmenį

Jeigu mokesčiai, įmokos, rinkliavos mokamos už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį ir pavadinimą ar vardą, pavardę.

Mokėjimai už administracines baudas

Administracinės baudos mokamos atskirais mokėjimais  už kiekvieną nusižengimą (tam, kad skirtingos administracinių baudų prievolės būtų įskaitytos teisingai).

Mokant būtina nurodyti:

  • nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) (nurodomas mokėjimo pavedimo laukelyje „Unikalus mokėjimo kodas“);
  • įmokos kodą 1001.

Mokėjimai iš užsienio banko sąskaitos

Jeigu mokėjimą atliekate iš užsienio banko sąskaitos, o mokėjimo nurodyme nėra atskirų skilčių asmens, už kurį mokama, įmokos kodo ir kitos informacijos, būtinos mokėjimui atlikti, šią informaciją (mokesčių mokėtojo kodą ir vardą, pavardę asmens, už kurį mokama, įmokos kodą, mokant administracinę baudą – 11 skaitmenų nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) būtina nurodyti kitame, tam skirtame mokėjimo nurodymo laukelyje (pvz., mokėjimo paskirtyje).  

SvarbuJei mokėjimus atliekate per įmokų surinkimo paslaugas teikiančias įstaigas bei jų ar jų tarpininkų padalinius, sumokėkite ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki Jūsų turimos prievolės sumokėjimo termino pabaigos, kad gautos įmokos būtų laiku įskaitytos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.