Konsultacinė taryba

Apie Konsultacinę tarybą

Konsultacinė taryba sudaryta VMI iniciatyva ir vienija VMI prie FM ir asocijuotų verslo struktūrų atstovus. Konsultacinės tarybos tikslas skatinti VMI ir verslo dialogą bei stiprinti bendradarbiavimą, įtraukiant verslo asociacijas į diskusijas dėl mokesčių administravimo, VMI projektų, paslaugų bei kitų su VMI veikla susijusių klausimų. Taip pat siekiama sudaryti sąlygas verslui pristatyti susijusius aktualius klausimus bei prisidėti prie VMI veiklos gerinimo.

Aktualu

Rugsėjo 8 d. įvyko Konsultacinės tarybos įkūrimo renginys, kuriame susitiko Konsultacinės tarybos nariai bei kiti verslo ir VMI atstovai. Renginio metu buvo pristatyta Konsultacinė taryba bei jos funkcijos ir tikslai, VMI veiklos prioritetai. Daugiau informacijos rasite čia.

Konsultacinės tarybos nariai

Konsultacinę tarybą sudaro 5 VMI prie FM bei 7 asocijuotų verslo struktūrų atstovai. Konsultacinė taryba sudaroma ketverių metų kadencijai. Konsultacinės tarybos sudėtis tvirtinama VMI prie FM viršininko įsakymu.

Vardas Pavardė

Atstovaujama organizacija

Konsultacinės tarybos pareigos

Edita Janušienė

VMI prie FM viršininkė

Konsultacinės tarybos pirmininkė

Rūta Skyrienė

Asociacijos Investors’ Forum vykdomoji direktorė

Konsultacinės tarybos koordinatorė

Rasa Virvilienė

VMI prie FM Teisės departamento direktorė

Konsultacinės tarybos koordinatorė

Donata Kvintienė

VMI prie FM vyriausioji specialistė

Konsultacinės tarybos sekretorė

Martynas Endrijaitis

VMI prie FM viršininko pavaduotojas

Konsultacinės tarybos narys

Artūras Klerauskas

VMI prie FM viršininko pavaduotojas

Konsultacinės tarybos narys

Eglė Ramanauskienė

VMI prie FM viršininko pavaduotoja

Konsultacinės tarybos narys

Rita Barišauskienė

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos kolegijos narė

Konsultacinės tarybos narys

Vaida Butkuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė

Konsultacinės tarybos narys

Aurelija Maldutytė

Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narė

Konsultacinės tarybos narys

Ineta Rizgelė

Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė

Konsultacinės tarybos narys

Ričardas Sartatavičius

Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius

Konsultacinės tarybos narys

Rūta Vainienė

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktorė

Konsultacinės tarybos narys

 

Konsultacinės tarybos posėdžio rezultatai

Šiuo metu informacijos apie posėdžių rezultatus nėra.

Data Posėdžio klausimai Posėdžio rezultatai
     

 

Konsultacinė taryba sukurta įgyvendinant VMI ilgalaikę strategiją POLARIS 2025.

Išsamiai apie VMI planus: www.vmi.lt/evmi/polaris-2021-2025